Kontakt

Chef för avdelningen för stöd och utveckling
Bo Eriksson
Tfn: 0498 - 26 33 96
E-post: bo.eriksson@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Antagningsstatistik för gymnasieskolorna på Gotland

På länkarna nedan kan du se antal studieplatser på respektive program, antal sökande samt vilka poäng som är aktuella och gällt tidigare år för att bli antagen.

Behöriga sökande 1:a hand är de som är behöriga. S-behöriga sökande 1:a hand (i statistiken lå 2019/20 och tidigare) är elever som utifrån senaste betyget inte har behörighet för den utbildning som man sökt.

Antagningsstatistik