Sök

Gymnasieantagning

Gymnasieantagningen är den myndighet som sköter antagningen till samtliga gymnasieskolor på Gotland, såväl kommunala som fristående.

Kan man överklaga ett antagningsbeslut?

En sökande till gymnasiet kan överklaga följande:

- beslut att inte tas emot som sökande i första hand på annan ort
- beslut att inte tas emot som sökande på grund av ej behörig till gymnasieskolan

Det går inte att överklaga:

- beslut om antagning till gymnasieskolan
- mottagande till viss inriktning i högre årskurs
- placering på skola

Så här överklagar du

Om du vill överklaga ska du skicka din överklagan till den kommun som tagit beslutet (mottagande kommun), som då kan göra en omprövning eller skicka beslutet vidare med eget yttrande till Skolväsendets överklagandenämnd i Stockholm.

Antagningsstatistik för gymnasieskolorna på Gotland

I den lokala antagningsstatistiken nedan kan du se antal studieplatser på respektive program, antal sökande samt vilka poäng som är aktuella och gällt tidigare år för att bli antagen.

Behöriga sökande 1:a hand är de som är behöriga. S-behöriga sökande 1:a hand (i statistiken lå 2019/20 och tidigare) är elever som utifrån senaste betyget inte har behörighet för den utbildning som man sökt.

Antagningsstatistik

Wisbygymnasiet

Gutegymnasiet

Kontakta Region Gotland

Handläggare vid Gymnasieantagningen
Frågor om gymnasievalet, antagning, inackorderings- och resebidrag

Gymnasieantagningen, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, Region Gotland, 621 81 Visby

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 mars 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00