Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Alkohol- och drogrådgivning

Känner du oro över din egen eller anhörigs konsumtion av alkohol, narkotika eller spel om pengar?

Alkohol- och drogrådgivningen är en öppen verksamhet inom socialtjänsten på Gotland. Vi vänder sig till vuxna personer som upplever problem med alkohol, tabletter, narkotika eller spel om pengar.

Det är kostnadsfritt och du kan vara anonym. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

På alkohol- och drogrådgivningen erbjuder vi: 

  • rådgivning
  • bedömning
  • behandling, både enskilt och i grupp

Vi använder oss av evidensbaserade metoder som ADDIS, 12-steg, haschavvänjningsprogram och återfallsprevention.

Vi erbjuder även sorgbearbetning för vår målgrupp.

Anhöriga

Familjen och andra anhöriga påverkas när någon dricker för mycket alkohol, använder andra droger eller har negativa konsekvenser av spel om pengar. På alkohol- och drogrådgivningen erbjuder vi anhöriga, både vuxna och barn, stöd för egen del.

  • Enskilda samtal
  • Anhöriggrupp
  • Barnsamtal

Arbetsplatser

För ökad kunskap gällande skadligt bruk och beroende kan vi erbjuda arbetsplatser och andra samarbetspartners information och konsultation.