Kontakt

Övergripande frågor om Region Gotlands försäkringar besvaras av:
Annelie Thomsson, regionstyrelseförvaltningen
Tfn: 0498- 26 91 92
E-post: annelie.thomsson@gotland.se

Övergripande frågor om försäkringar rörande elever, kontakta:
Jenny Gahnström, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Tfn: 0498- 26 95 75
E-post: jenny.gahnstrom@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Olycksfallsförsäkring

Försäkringsgivare: Svedea AB
Adress: Skador företag, Box 3489, 103 69 Stockholm

Skadeanmälan:

Vid skada ska ifylld skadeanmälan snarast sändas till Svedea.

Skadeblanketter och skaderelaterad information finns på Svedeas hemsida: www.svedea.se/gruppforsakringar/kommunolycksfalllänk till annan webbplats

Skadeanmälan per telefon: 0771-160 199

Skadeanmälan via mail: skadorforetag@svedea.se

Avtalstid: 2019-01-01 - 2023-12-31

Försäkringsnummer: 3141918

Försäkringen gäller utan självrisk och omfattar barn/elever och övriga personer enligt försäkringsbesked.

Försäkringsbesked olycksfall 2022

Försäkringsbesked olycksfall 2023

Åtgärder vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan
  • Spara alla kvitton i original
  • Behovet av taxi till och från skolan p g a olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs, skall försäkringsbolaget kontaktas för godkännande. Efter bekräftelsen från Svedea kan beställning av taxiresa görs.

Uppföljning av skador och tillbud

För utbildnings- och arbetslivsförvaltningens verksamhet (omfattar förskola, pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och kulturskola) finns ett uppföljningssystem för rapportering av olycksfall och olyckstillbud. Anmäl därför också skadan till förskole-, skolexpedition eller skolhälsovården.

Mer kontaktuppgifter