Kontakt

 

Post/besöksadress:
Lyckåkersskolan
Lövängsgatan 5
621 49 Visby

 

Rektor
Ann-Kristin Munter
0498  26 96 11
E-post: ann-kristin.munter@edu.gotland.se


Expedition/administration
Yvonne Siggelin
0498  26 95 38
E-post: yvonne.siggelin@edu.gotland.se

 

F-klass                                 070 083 20 05
År 1                                      070 083 20 00
År 2                                      070 083 29 72
År 3                                      070 083 20 04

Fritidshem  F-klass            070 083 20 05
Fritidshem Eken                 070 083 20 00
Fritidshem Lönnen            070 447 74 75
Fritidshem Boken              070 083 20 04

Vid Aspen

öppning och stängning     070 083 20 06

                                                               

Specteamet                        070 083 28 62
EMI Skolsköterska             0498 26 96 34

Skolrestaurang                   0498  26 96 35


 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lyckåkerskolan

Lyckåkerskolan finns i södra Visby och är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till år 3 med tillhörande fritidshem. Lyckåkerskolan har knappt 200 elever.

Verksamheten på Lyckåkerskolan

Skolans uppdrag är att främja elevernas utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Vi ska ge eleverna en allsidig utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. I skolan ingår fritidshemmet som en viktig del av skolan. 

Fritidshemmets uppdrag är att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

 

 

Hitta direkt