Kontakt

Överförmyndarnämnden
Besöksadress: 
Visborgsallén, gå till reception och få vidare vägvisning.
Postadress: 621 81 Visby 
Fax: 0498-26 33 54
 
Telefontider
Måndag och onsdag klockan 09.30 - 11.30
Telefon handläggare: 0498-26 99 20

Besökstid
Drop-in tisdagar 09.30 - 11.30
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förvaltarfrihetsbevis

Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare. Beviset kan krävas av vissa myndigheter när du till exempel ska ha ett trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, bli fastighetsmäklare, advokat eller revisor eller om du ska vara ansvarig utgivare av periodisk skrift.

För att ansöka om ett förvaltarfrihetsbevis hos överförmyndarnämnden gör du på följande sätt:

  1. Skicka in ett aktuellt personbevis för den person förvaltarfrihetsbeviset ska gälla till överförmyndarnämnden. Det går bra att skicka personbeviset per e-post eller brev (se Kontakta oss överst på sidan).
  2. Överförmyndarnämnden förser personbeviset med en stämpel som intygar att det inte finns några uppgifter om förvaltarskap registrerade hos nämnden. 
  3. Förvaltarfrihetsbeviset skickas ut i original till personens folkbokföringsadress och sparas inte hos överförmyndarnämnden.

Personbevis beställer du på Skatteverkets hemsida.