Sök

100-undersökningen

Vart femte år genomför regionens miljö- och hälsoskyddsinspektörer en undersökning av 100 enskilda vattentäkter på Gotland. Syftet är att översiktligt få reda på statusen på gotländskt dricksvatten som kommer från egen brunn och hur kvaliteten ändras över tid.

Undersökningen, som fått namnet 100-undersökningen, sker på sensommaren då grundvattennivåerna är som lägst på Gotland och vattentäkterna är slumpvist utvalda. Fastighetsägare vars brunnar undersöks har gett oss lov att ta ett vattenprov. Vid analysen görs bland annat en mikrobiologisk- och kemisk undersökning för att få reda på förekomsten av bakterier, kväve, salthalt och så vidare. När analysen av vattenprovet är klar får fastighetsägaren reda på svaret.

Bakgrund till undersökningen

Skyddet av grundvattnet är ett prioriterat område inom miljöarbetet på Gotland. Det är ett led i att säkerställa en god dricksvattenförsörjning. Många som bor och driver verksamheter på landsbygden är beroende av den egna vattentäkten för sin vattenförsörjning.

Syftet med undersökningen är att få en uppfattning om dricksvattenkvaliteten i de gotländska vattentäkterna och om det sker någon förändring av kvaliteten över tid. Undersökningen har tidigare genomförts 1990, 1996, 2000, 2005, 2010 och 2015.

Bekämpningsmedel i vatten på Gotland

Sedan 1987 har bekämpningsmedelprovtagningar gjorts i yt- och grundvatten på Gotland. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har gjort sammanställningar och bedömningar av resultaten från provtagningarna gjorda under 1987–2008, 2009–2015 och 2016–2021.

Kontakta Region Gotland

Frågor om enskilt vatten och avlopp

Telefontid
Helgfria vardagar klockan 09.00–12.00

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 november 2023

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00