Kontakt

Inger Halvarsson, studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0498-20 36 05
E-post: inger.halvarsson@gotland.se
Rum 33

Sofi Öhrn, studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0498-20 36 96
E-post: sofi.ohrn@gotland.se
Rum 32

Besöksadress: 
Gesällgatan 7, 621 82 Visby
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se

 

Hitta hit

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Yrkesutbildning

Vi erbjuder olika former av yrkesutbildningar som är direkt yrkesförberedande eller som ger dig utökad arbetslivskompetens. Till viss del erbjuder vi också lärlingsutbildning - det vill säga utbildning som genomförs ute på företag och arbetsplatser. Vilka yrkesutbildningar vi erbjuder just nu ser du i listan till vänster och utbudet uppdateras fortlöpande.

Det finns dessutom möjlighet att läsa vissa yrkesutbildningar på distans via Hermods, som söks via vår webbansökan.

Yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning

Yrkesutbildningen inom den kommunala vuxenutbildningen och i gymnasieskolan har samma ämnesplaner. En skillnad är att vuxenutbildningen är kursutformad och inte styrs av program. Syftet är att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar utbildningen i gymnasieskolan. Den som går en utbildning hos oss kan få en gymnasieexamen i form av yrkesexamen eller högskoleförberedande examen, för den som uppnått 2400 gymnasiepoäng.

Lärlingsutbildning för vuxna

Inom vuxenut­bildningen är det möjligt att som alternativ utbildningsväg gå en lärlingsutbildning. Minst 70 procent av utbildningen sker på en arbetsplats med en handledare. Målet med utbildningen är att få den yrkeskompetens som krävs för att bli anställningsbar.

Läs mer om lärlingsutbildning