Kontakt

Cecilia Krook
Verksamhetsledare VuxenSam
Telefon: 0498-26 91 52
E-post: cecilia.krook@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Samverkansforum vuxna och äldre

Medarbetare i framför allt två av Region Gotlands förvaltningar möter dagligen i sitt arbete vuxna och äldre i riskgrupper med komplexa problem och behov av sammansatt stöd. Oftast löser respektive verksamhet de frågor som uppkommer på egen hand, men det finns frågor och situationer där flera verksamheter behöver hjälpas åt för att det ska bli bra. Ibland behöver frågor samordnas även på ledningsnivå.

Vuxna och äldre i behov av särskilt eller sammansatt stöd är inte någon enhetlig grupp. Det kan vara personer med psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar och funktionsnedsättning  

Struktur för samverkan

För att möjliggöra samverkan och förvaltningsövergripande samarbete finns Samverkansforum vuxna och äldre som är en del av Region Gotlands samverkansstruktur. Arbetet för vuxna och äldre leds på en strategisk nivå av Samverkansledning. Samverkansforum vuxna och äldre är en operativa del i samverkansstrukturen och består av chefer närmare verksamheterna. Till Samverkansforum bildas arbetsgrupper utifrån aktuella uppdrag. 

Samverkansledare

I samverkansstrukturen finns en samverkansledare som leder Samverkansforum, arbetsgrupper och är länk till  Samverkansledning. Dessutom har samverkansledaren ett uppdrag att vara dialogpartner och länk mellan nationell, regional och lokal nivå så att initiativ fångas från såväl verksamheter som nationella institutioner.