Kontakt

Expedition
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se

Besöksadress: 
Gesällgatan 7, 621 82 Visby

Hitta hit 

facebook.com/vuxenutbildningengotland

youtube.com/KomvuxGotland

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Två elever sitter vid ett bord i ett klassrum.

Utbildningar och kurser

Vuxenutbildningen vänder sig i huvudsak till dig som är över 20 år och vill komplettera en tidigare ut­bildning, läsa in en behörighet för högre studier, höja kompetensen inom ditt nuvarande yrke eller skaffa dig utbildning på ett nytt yrkesområde. 

Vi erbjuder

Vem kan studera hos oss?

Du får studera inom den kommunala vuxenutbildningen från och med höstterminen det år du fyller 20 år. Om du har slutfört en utbildning på ett nationellt gymnasieprogram eller en likvärdig utbildning i gymnasieskolan, kan du påbörja gymnasiestudier hos oss tidigare.

Du måste vara folkbokförd på Gotland. Om du är folkbokförd i annan kommun ska ansökan lämnas in till hemkommunen. Hemkommunen måste vilja betala kostnaden för din utbildning på Gotland om du ska kunna bli antagen. 

Du får inte läsa en kurs som du redan har godkänt/E eller högre betyg i. Du har dock möjlighet att göra prövning i kursen.
 

Ansöka till en utbildning eller kurs

Du ansöker via vår webbansökan där du också ser vårt samlade utbud av utbildningar och kurser:

Ansökan och kursutbud


Kurser på sfi söker du på särskild blankett: 

Ansökan och information sfi