Kontakt

Emily Diab
Strateg regional utveckling
Telefon: 0498-26 94 09
E-post: emily.diab@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

För dig som är volontär

Volontärer spelar en mycket viktig roll i mottagandet av ensamkommande barn, vuxna och familjer, både asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd. Här har vi samlat matnyttig information för dig som är volontär. 

Frågor och svar

Som volontär kanske det finns en del frågor. Vi har samlat ett par frågor och svar. Om du saknar någon fråga kan du kontakta integrationsstrategen. 
 

Fler frågor och svar om asylmottagandet på Gotland.

Asylsökande har i vissa fall rätt att arbeta. För att ha rätt att arbeta måste personen ha fått ett bevis om att han eller hon är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.

Information om asylsökande och rätt till arbete på Migrationsverkets webbplats. Öppnas i nytt fönster.  

Information för arbetsgivare finns på Migrationsverkets webbplats. Öppnas i nytt fönster  

EU:s massflyktsdirektiv har aktiverats i mars 2022 och det innebär att personer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater.

Mer om massflyktingdirektivet

 

Som asylsökande kan personen antingen bo i ett asylboenden som Migrationsverket ansvarar för eller så kan man ordna boende på egen hand. Om den asylsökande ordnar boende på egen hand får personen själv stå för boendekostnaden. 

Som asylsökande går det inte att få hjälp med boende från Region Gotland. Region Gotlands ansvar att hjälpa till med boende inträder efter det att den asylsökande fått uppehållstillstånd.

Information om boenden finns på Migrationsverkets webbplats. Öppnas i nytt fönster.

Den 30 maj 2016 höll Migrationsverket en utbildning för bland andra volontärer. Nedan finns Migrationsverkets material från utbildningen.