Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Maria Karlsson 
Tfn: 0498-20 35 80
E-post: maria.karlsson01@edu.gotland.se

Programansvarig
Tobias Forsberg
Tfn: 073-913 29 56
E-post: tobias.forsberg@edu.gotland.se

Rektor
Jane Ahrling
Tfn: 073-765 89 36
E-post: jane.ahrling@edu.gotland.se


 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Vård- och omsorgsprogrammet riktar sig till dig som vill jobba inom hälso- och sjukvård, psykiatri, habilitering eller omsorg. Programmet har inga nationellt fastställda inriktningar men ger dig ändå möjlighet att specialisera dig utifrån vilken yrkesutgång du väljer. 

Om utbildningen
Under utbildningen lär du dig att förstå hur vi människor fungerar. Både fysiskt, psykiskt och socialt, vilka behov vi har samt hur våra livsvillkor och vår livsstil påverkar oss och vår hälsa. Social omsorg, hälso- och sjukvård, anatomi och fysiologi samt psykiatri är några ämnen du studerar. Du kommer också att tränas i att möta människor i behov av olika typer av vård, rehabilitering, omvårdnad och omsorg. Du utbildas särskilt i hjärt- och lungräddning. 

Poängplan VO

Individuellt val

Arbetsplatsförlagt lärande – APL
Under utbildningen praktiserar du under minst 15 veckor av studietiden. Det betyder att delar av kurser genomförs på arbetsplatser. Då får du erfarenhet och kontakt med vårdens och omsorgens olika verksamheter, yrkesgrupper och brukare/patienter. Under APL följer du företagets arbetstider och är försäkrad. 

Efter gymnasiet
Direkt efter utbildningen kan du arbeta som undersköterska, skötare, personlig assistent, handledare i daglig verksamhet eller boendeassistent. Efter att ha avlagt yrkesexamen har du grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Från och med läsåret 2023/24 erhålls grundläggande behörighet på samtliga program. Det kan komma att påverka utbildningens omfattning och kursutbud. 

 

Eleverna berättar om programmet

Följ vård- och omsorgsprogrammet på Instagram