Kontakt

Post/besöksadress:
Vitkålen förskola
Tjelvargränd 4
621 42 Visby Avdelningarna:
Tomaten   070-083 21 74
Bönan       070-083 21 69
Rädisan    070-083 21 71
Ärtan        070-083 21 72
Moroten  070-083 21 73

 

Kök         0498- 26 34 61

Rektor:
Linus Lundgren
telefon: 0498- 26 90 58
e-post: linus.lundgren@gotland.se

Biträdande rektor:
Kristina Fridell
Tfn: 0498- 20 48 47
e-post: kristina.fridell@edu.gotland.se

Administrativ assistent:
Patricia Sjögren
telefon: 0498 - 26 94 91
e-post: patricia.sjogren@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkomna till förskolan Vitkålen

Förskolan Vitkålen verkar för en trygg miljö där verksamheten vilar på humanismens och demokratins grund. Med hänsyn till andra och respekt för varandras olikheter växer positivt jag-starka barn till modiga, delaktiga, nyfikna, kompetenta och utforskande medmänniskor med lust till ett livslångt lärande.

Lilla gården på Vitkålens förskola.

Hitta direkt