Kontakt

Projektledare:
Johan Åberg
E-post: johan.aberg@gotland.se

Kommunikatör:
Lisa Häggstam
E-post: lisa.haggstam@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Visborgs områden

Den blivande stadsdelen Visborg består av fem olika områden: Norra Visborg, Regementsområdet, Idrottsområdet, Villastaden och Södra hällarna.

Norra Visborg

Norra Visborg är en av de första delarna av Visborgsområdet som utvecklas med nya gator och bebyggelse. På området (inklusive delar av Regementsområdet) planeras att byggas:

  •     Drygt 1000 bostäder varav en del kommer att vara studentbostäder och       bostäder för särskilda behov.
  •     Cirka 15 000 kvadratmeter lokaler.
  •     Utformning av grönområden runt husen.

Det kommer främst att byggas i området nordväst om Visborgsallén men även i kvarteren väster om Vädursgatan. Där kommer det att byggas bredvid de byggnader som redan finns på platsen.

I vårt bildgalleri kan du klicka dig runt på flygbilder över området för att se det från olika väderstreck:

https://view.wec360.com/region-gotland/visborg/ 

Kvalitetsprogram för Norra Visborg samt del av Regementsområdet

Ett kvalitetsprogram beskriver de övergripande principerna och riktlinjerna för ett området och den gemensamma målbilden. Det ska också beskriva förutsättningarna för att området ska hålla så hög kvalitet som möjligt.

Kvalitetsprogram Norra Visborg samt del av Regementsområdet 

Regementsområdet

Regementsområdet är den del av Visborg där Gotlands regemente P18 höll till fram till 2004. Istället för pansarförband planeras det nu för bostäder och grönområden.

På området finns idag ca 1500 arbetsplatser. Det finns vårdcentral, skola , äldreboende, förskola, restaurang, gym och kontorsbyggnader där bland annat delar av Region Gotland har kontor. Det finns även verksamheter som exempelvis tillverkningsindustri, snickeri, tvätteri och reparationsverkstad.

Området kommer att utvecklas parallellt med den norra delen av Visborg. Inom området pågår just nu arbetet med att ta fram två detaljplaner för kvarteren Ljuset och Lyktan och kvarteren Trombonen och Slagverket.

Ljuset och Lyktan

Detaljplanen för kvarteren Ljuset och Lyktan omarbetas just nu för att granskas under 2022.  Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga bostäder på området. Fastigheten ägs av PEAB.  Här kan du läsa mer om detaljplanen.

Trombonen och Slagverket

För kvarteren Trombonen och Slagverket pågår arbetet med en framtida detaljplan. I den norra delen av området planeras för studentlägenheter och övriga delar kommer att byggas med bostäder i flerfamiljshus och ett mindre antal radhus.

Detaljplaneförslaget var ute på samråd i slutet av 2021. Inkomna synpunkter ska nu sammanställas innan det skickas ut för granskning under 2022 för att sedan bli underlag för beslut. Ta del av förslaget till detaljplanen för Trombonen och Slagverket här.

Skiss på den blivande idrottshallen på Visborgs idrottsområde, framtagen av AQ Arkitektur

Idrottsområdet

Idrottsområdet är tänkt att vara en plats där flera olika idrotter kan utövas men också att vara en plats för avkoppling och närhet till naturen

Den detaljplan som är antagen för området styr att området uppfyller just detta. Att samla flera olika idrotter på en plats innebär också att det kan bli enklare att använda ytor och byggnader på ett bra och effektivt sätt.

I detaljplanen är en stor del av området är tänkt att användas som friluftsområde med motionsspår och som strövområde. Inom en mindre yta, kring det före detta RU-lägret, finns möjlighet att etablera kontor, hotell, vandrarhem och camping.

Under 2022 kommer en ny idrottshall börja byggas bredvid Arenahallen. Den nya hallen ska vara anpassad för bland annat gymnastik. Det planeras också för att bygga ut en väg som sträcker sig från rondellen vid Arenahallen till infarten mot Kneippbyn. I samband med utbyggnaden av vägen kommer motionsspår och utegym som finns idag att flyttas.

Villastaden

Villastaden utgör ett stort område söder om den planerade vägen som kommer att korsa området och förbinda väg 142 med väg 140.

Planen är att bygga både villor och radhus på området men även flerbostadshus med både hyres- och bostadsrätter. Det ska även planeras för särskilda boendeformer i området vilket kan vara till exempel äldreboenden eller gruppboenden.

Villastaden är i nuläget planerad som det sista utbyggnadsområdet inom stadsdelen Visborg. Preliminär start för att börja arbetet med planer och underlag för området beräknas till cirka år 2030.

Södra Hällarna

Södra Hällarna var tidigare ett militärt skjutfält men är nu ett natur- och friluftsområde. Här finns så gott som samtliga av öns naturtyper representerade. Här finns vinddriven tallskog och fuktig lövskog, branta klintar med rasbranter, fossilrika stränder och sandstränder, uppspruckna hällar och alvarmarker, djungelliknande vandringsleder, grottor, orkidéer, med mera. Området tillhör Visborg men kommer inte att bebyggas.