Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välj rätt däck på vintern - för hälsans skull

Dubbdäck sliter upp hälsoskadliga partiklar från asfalten till luften. Genom att fler väljer friktionsdäck kan vi minska halterna av partiklar i luften. Kör du med en modern bil med antisladdfunktion kan du klara dig bra med friktionsdäck.

Dubbdäck sliter upp de miljöfarliga partiklarna

När dubbdäck körs på asfalt slits små partiklar upp och hamnar i luften. I Visbyluften blir halten av partiklar ofta för hög i slutet av vintern. Friktionsdäck utan dubbar är bättre för luftkvaliteten och kan vara ett alternativ för dig som inte behöver dubbdäck.

Friktionsdäck och säkerhet

Om du kör en bil utrustad med antisladdsystem och har friktionsdäck av nordisk modell så har du en bra säkerhet i hela landet enligt Trafikverket. Har du en äldre bil utan antisladdfunktion och ofta kör på vinterunderlag, kan det vara lämpligt med dubbdäck. Om du är osäker på vad som passar dig kan du läsa mer på Trafikverkets eller däckföretagens hemsidor, eller kontakta din närmaste däckverkstad.

Läs om Trafikverkets information och rekommendationer för vinterdäck.

Detta kan du göra med dina gamla dubbdäck

Om du vill byta dina dubbdäck till nya friktionsdäck kan du sälja dem till ett däckföretag eller direkt till privatpersoner. Dubbdäcken kan då användas av den som har en äldre bil eller som kör på isigt väglag ofta. Om dina dubbdäck är för slitna för att fortsätta användas kan du lämna in dem på en återvinningsstation.

Så arbetar Region Gotland med att minska miljöfarliga partiklar i luften

Region Gotland har ett åtgärdsprogram för att minska miljö- och hälsofarliga partiklar i luften. I detta ingår att informera allmänhet om dubbdäckens påverkan på luftkvaliteten. Vi arbetar också med att:

  • byta ut sanden som läggs ut på vägarna under vintern till ett hårdare material som ger upphov till färre partiklar.
  • byta ut till en asfalt som ger upphov till färre partiklar.
  • städa gatorna oftare under våren.

Vi har även bytt ut vår partikelmätare, till en mätare som mäter partiklar i realtid. Det innebär att vem som helst kan gå in och se vilka partikelhalter det är i luften just nu.  Mätaren finns tillgänglig på Österväg 17.