Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Heléne Engström Danielsson
Tel: 0498-20 36 71
E-post: helene.engstrom-danielsson@gotland.se

Programsamordnare
Jan Stenström
Tel: 070-307 80 90
E-post: jan.stenstrom02@gotland.se

Biträdande rektor
Ulrika Westin
Tel: 073-765 83 93
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

VVS- och fastighetsprogrammet

Drömmer du om ett rörligt arbete, där du får jobba både med händerna och huvudet? Då kanske VVS- och fastighetsprogrammet är något för dig. Under utbildningen lär du dig både det traditionella hantverket och om ny teknik och serviceanda.

Om utbildningen
Vi erbjuder inriktningarna VVS och Ventilation. I centrum för utbildningen står den teknik som krävs inom programmets olika yrkesområden. En viktig del av utbildningen är säkerhetsbestämmelser och kvalitetsmedvetenhet. Du lär dig att förstå och arbeta efter ritningar och kopplingsscheman. Du utvecklar dina tekniska färdigheter liksom din förmåga att lösa problem.

De gemensamma karaktärsämneskurserna under år ett är exempelvis elkraftsteknik, systemuppbyggnad, värmelära och verktygs- och materialhantering. Praktiska och teoretiska moment varvas under de olika kurserna och du läser de gymnasiegemensamma ämnena parallellt med de yrkesinriktade kurserna.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL
Det arbetsplatsförlagda lärandet, APL, som varar minst 15 veckor, är en mycket viktig del i programmet. På din APL får du praktisk träning och ytterligare yrkeskunskaper inom ditt område. Du får också möjlighet att utveckla din sociala kompetens tillsammans med handledare, arbetskamrater och kunder. Under APL följer eleven företagets arbetstider och är försäkrad.

Efter gymnasiet
Du utbildar dig till VVS-montör eller ventilationsmontör. Du kan söka jobb direkt efter gymnasiet. Det råder stor brist på arbetskraft inom branschområdet. Den som har en modern utbildning har stora möjligheter på arbetsmarknaden. Når du bra resultat under utbildningen är du särskilt efterfrågad.

Följ VVS- och fastighetsprogrammet på Instagram

wisbygymnasiet_vf

Eleverna berättar om programmet

VVS-college

VVS- och fastighetsprogrammet på Wisbygymnasiet är en branschcertifierad utbildning.