Kontakt

Lars-Olof Larsson, utbildningssamordnare yrkesutbildningar                   
E-post: lars-olof.larsson@edu.gotland.se
Telefon: 0498– 20 35 84                                                       


Kenny Johansson, yrkeslärare mekanisk bearbetning
E-post: kenny.johansson@edu.gotland.se
Tel: 070-447 68 50

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Verkstadsindustritekniker med start i augusti

Verkstadsindustritekniker arbetar med tillverkning av komponenter i metall till olika ändamål som kunder efterfrågar. Det kan röra sig om att svarva, fräsa eller svetsa komponenter men även att genom datorprogram rita och konstruera komponenter så kallad CAD/CAM. I utbildningen ingår även underhåll och reparationer av maskiner och utrustning. Det ingår APL (Arbetsplatsförlagt Lärande) på företag som en del av utbildningen.
 

Kurser som ingår i utbildningen:

Avhjälpande underhåll 1       100 poäng

Svets grund                             100 poäng

Produktionsutrustning          100 poäng

Materialkunskap                    100 poäng

Kälsvets 1                                100 poäng

Avhjälpande underhåll         100 poäng

Service och bemötande       100 poäng

CAD/CAM                                100 poäng

 
Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande

Studieperiod: 29 augusti 2022 - 2 juni 2023 
Studietakt: Heltid. Ger möjlighet att söka CSN
Sista ansökningsdag: Ansökan ännu öppen

Du ansöker på Vuxenutbildningen Gotland www.gotland.se/komvux

 

Vid frågor kontakta:

Lars-Olof Larsson
Samordnare yrkesutbildningar
Vuxenutbildningen Gotland        
lars-olof.larsson@gotland.se
Tel: 0498 – 20 35 84

Kenny Johansson 
Yrkeslärare mekanisk bearbetning
Vuxenutbildningen Gotland
kenny.johansson@gotland.se 
Tel: 0707 - 65 81 02