Kontakt

Karin Bill
Strateg attraktionskraft
E-post: karin.bill@gotland.se
Telefon: 0498-269558

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Användning och nedladdning

 

Gör så här för att få tillgång till logotypen

  1. Läs igenom nedanstående riktlinjer.
  2. Fyll därefter i formuläret. Observera att alla fält är obligatoriska.
  3. Du kommer därefter att få tillgång till logotypen i högupplöst format.

Vår logotyp

Vår logotyp är den yttersta bäraren av vårt varumärke. Den har en organisk, mänsklig och välkomnande form, samtidigt enkel och tydlig. Logotypen symbolisera hela vår ö, mötet mellan hav och land, stad och natur samt mötet mellan vår historia och framtid.

Logotypen är vår gemensamma tillgång. Tillsammans laddar vi logotypen med positiva innebörd. Med allt som man är mån om ska vi behandla den med stolthet och respekt. Man får självklart använda den, och mycket!

För att göra det tydligt på vilket sätt man kan använda vår logotyp kan du enkelt följa några enkla instruktioner.

Applicera logotypen

Vår logotyp finns i två färger. Svart och vit. Det skapar en tydlighet i alla möjliga sammanhang då vi använder den. Man väljer den färgvarianten som syns bäst.

Logotypen går bra att lägga på någon av våra färger eller på våra bilder. Se till att bilden har så pass bra kvalitet att logotypen inte blir otydlig.

Vår logotyp omges av en frizon. Frizonen ska vara fri från störande grafiska element. Frizonen är höjden av det versala G:et i vår logotyp. Man får inte modifiera logotypen på något sätt. Detta innefattar, skevning, toning, skuggning eller andra effekter. Den får inte heller roteras, vinklas eller läggas spegelvänd. Det är inte heller tillåtet att skriva till en payoff, byline eller slogan.

Gotlands logotyp tillsammans med andra logotyper

Gotlands logotyp får användas av alla verksamheter som aktivt vill medverka till utvecklingen av Gotland som boende-, besöks-, näringslivs- och etableringsort. För att använda Gotlands logotyp behöver du följa reglerna i detta avsnitt.

Samannonsering ska vara gynnsam för båda (eller i förekommande fall alla) inblandade avsändare. Användandet av Gotlands logotyp i marknadsföringssammanhang är indelade i två nivåer:

Generell användning

När du vill använda Gotlands logotyp i din annons eller på din produkt gäller generell användning. Nedan ges den verksamhet som vill använda Gotlands logotyp tydliga riktlinjer för hur logotypen får användas.

  1. Varumärket Gotlands logotyp ska inte betraktas som en gemensam avsändare, utan som en kvalitetsstämpel. Man kan jämföra det med hur märkningen ”Intel inside” används som en sorts kvalitetsstämpel av olika tillverkare av datorer.
  1. Varumärket Gotlands logotyp ska användas på ett sådant sätt att det tydligt framgår att den är ett stöd och inte huvudavsändare.
  1. Placera logotypen i något av de motstående hörnen relativt avsändarens logotyp. Logotypen ska framställas i ungefär halva storleken relativt avsändarlogotypens storlek.
  1. Tänk på logotypens frizon och se till att den syns bra.
  1. Gotlands logotyp måste alltid vara tydligt mindre än den avsändande verksamhetens logotyp.
  1. Undantag från reglerna ovan kräver särskilt beslut och godkännande från varumärkesansvarig person på Region Gotland
  1. Varumärket Gotlands logotyp ska användas i sammanhang som stödjer Gotland på ett positivt och respektfullt sätt.

Särskild användning

I särskilda fall ges större frihet för användning av Gotlands logotyp. Endast större projekt som har stor påverkan på bilden av Gotland medger det friare handlingsutrymme som denna användning erbjuder. Exempel på sammanhang där särskild användning kan bli aktuellt är när flera aktörer går ihop för att marknadsföra sig eller större evenemang som bedöms vara av särskild vikt för attraktionen av vår ö. Riktlinjer för särskilt användande av Gotlands logotyp måste alltid godkännas av, och arbetas fram i samråd med, varumärkesansvarig för det gotländska varumärket.

Varumärket Gotlands logotyp tillhandahålls gratis via webben. Region Gotland äger den juridiska rätten till logotypen.

Vill du läsa mer om Gotlands varumärke hur du eller din verksamhet kan använda sig av det, gå in på: https://verktygsladan.gotland.com/verktygsladan-landningssidan/

Varumärket Gotlands logotyp är skyddat enligt Svensk lag. En förutsättning för användande av Varumärket Gotlands logotyp är att Marknadsetiska rådets grundregler för reklam och marknadskommunikation följs. 

Marknadsetiska rådets grundregler för reklam och marknadskommunikation

Region Gotland förbehåller sig rätten att ålägga det företag som nyttjar Gotlands logotyp på ett felaktigt sätt att vidta åtgärder så att felaktigt nyttjande upphör.


Kontaktuppgifter
Dina personuppgifter kan behöva lagras hos Region Gotland på legala grunder. För att få veta närmare hur Region Gotland behandlar personuppgifter se www.gotland.se/personuppgifter där det även finns anvisningar om hur du kan ta del av dina personuppgifter.
Veckodag måste anges. Minst tre tecken.