Kontakt

Karin Bill
Strateg attraktionskraft
E-post: karin.bill@gotland.se
Telefon: 0498-269558

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Varumärket Gotlands logotyp

Varumärket Gotlands logotyp får användas av alla som aktivt vill medverka till utvecklingen av Gotland som boende-, besöks-, näringslivs- och etableringsort.

Vad logotypen står för

Symboliken i logotypen ger många tolkningsmöjligheter. Den kan ses som en resa i tiden, från rauk till mur till en framtid där vi inte vet hur arkitektur och former ser ut. En resa som omfattar stad och land och där närheten till havet och vågorna ständigt för oss framåt.

De kan också symbolisera besöksön, boendeön och näringslivs- och etableringsön. Den är allt annat än strikt. Den är levande och ger möjligheter, samtidigt som den utnyttjar symboliken i några av våra mest välkända profilbärare.

Det går att läsa in mycket annat i de grafiska figurerna, men det är en tolkning som ligger i betraktarens öga, precis som kärnvärdet magiskt.

Typsnitt

För varumärket Gotland finns inget gemensamt typsnitt, då det är meningen att logotypen skall användas med företagens och organisationernas befintliga profil.

Varumärket Gotlands logotyp tillhandahålls gratis via webben. Region Gotland äger den juridiska rätten till logotypen.


Läs mer om Gotlands varumärke och om hur du och din verksamhet kan använda det