Kontakt

Magne Hovland, kommunikatör
Telefon: 0498-26 85 57 
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vårdval Gotland

Om du är nyinflyttad eller vill byta vårdcentral kan du fylla i och skicka in en vårdvalsblankett (länk till blanketten finns längre ner här på sidan).

Mer information om vårdval Gotland

Läs mer om vårdval Gotland på Välja vårdcentral på Gotland - 1177

Vilken vårdcentral är jag listad på?

Logga in på 1177  e-tjänster för att se vilken vårdcentral du är listad på. Det gäller om du bor på Gotland och har valt en vårdcentral här.

Om du vill göra ett helt nytt val

  • Vill du byta vårdcentral skall det göras skriftligt. Bytesblankett hittar du här .
    Fyll i en valblankett* och skicka den till den vårdcentral du vill byta till
  • Du kan bara vara listad på en vårdcentral.
  • Har din valda vårdcentral kö, så kan du ställa dig i kö för att bli listad där.
  • Valet är personligt, du kan bara göra val som gäller dig själv
  • Du måste ha fyllt 13 år för att kunna göra ditt eget vårdval.
  • Du kan byta vårdcentral max två gånger under en 12-månadersperiod.

För att administrera ditt val av vårdcentral behandlas dina personuppgifter av Region Gotland. Om du önskar en privat vårdcentral behandlas uppgifterna även av den vårdgivaren.

 

Dina valmöjligheter - förteckning över vårdcentralerna

Här finns länkar till de vårdcentraler som ingår i Vårdval Gotland just nu. För att göra ditt val behöver du en valblankett .

Vårdcentralen Hemse                

Vårdcentralen Slite       

Vårdcentralen Söderport*                    

Vårdcentralen Visborg *              

Vårdcentralen Visby Norr 

Vårdcentralen Wisby Söder 

*=privat vårdcentral

 

Frågor och svar om Vårdval Gotland

Kan det vara kö till vårdcentralen jag önskar lista mig hos?
Ja, det kan det. Har din valda vårdcentral kö, så kan du ställa dig i kö för att bli listad där. 

Jag ska flytta inom Gotland. Vad behöver jag göra?
Om du flyttar inom Gotland behåller du din vårdcentral. Vill du byta till en vårdcentral närmare din nya adress måste du själv meddela det.

Jag är nyinflyttad till Gotland, vad gör jag?
Du fyller i en blankett om vårdval för önskad vårdcentral.

Har du barn över 13 år ska de fylla i en egen blankett. Har du barn under 13 år fyller du i en speciell blankett. Om det är två vårdnadshavare behöver båda signera blanketten.

Jag har flera frågor...

Ring en av Vårdval Gotlands vårdcentraler.