Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Arbeta inom äldreomsorg, omsorg och hemsjukvård

Vill du ha ett jobb där människan är i fokus? Där det personliga mötet är viktigt och betydelsefullt för de vi finns till för? Välkommen till oss! 

Som sommarvikarie inom vård och omsorg finns du där för våra brukare när de behöver en hjälpande hand. Vi är stolta över det jobb vi gör och våra medarbetare ser varje dag hur deras insatser underlättar vardagen för de vi finns till för.

Hos oss jobbar professionella och engagerade medarbetare som vill bidra till livskvalitet för våra brukare och stärka deras förmåga att leva ett självständigt liv. 

På den här sidan kan du läsa mer om fastlandskampanjen – vårt erbjudande till dig som inte bor på ön, hur det är att jobba inom vård och omsorg och även ta del av vanliga frågor om jobben. 

För dig som inte bor på Gotland och arbetar inom äldreomsorgen eller omsorgen om personer med funktionsnedsättning i minst fyra veckor i sommar finns möjlighet att ta del av fastlandskampanjen och få bidrag till boende och din resa till och från ön.

Vi ger ett bidrag till din personbiljett tur och retur om max 500 kronor per resa och ger bidrag till ditt boende på Gotland med högst 300 kronor per dygn. 

För att ta del av erbjudandet måste du:

  • arbeta minst 80 %
  • arbeta under minst fyra veckor i juni, juli och augusti
  • lämna in kvitto för resa samt hyresavtal och kvitto på betalning där det framgår vem som betalat hyran och vem som tagit emot beloppet

Har du några frågor om erbjudandet är du välkommen att kontakta omsorgsjobb@gotland.se

Inom äldreomsorgen kan du arbeta på ett äldreboende, demensboende, inom hemtjänsten eller på korttidsenheten.

På ett äldreboende eller demensboende arbetar du i team tillsammans med sjuksköterskor och annan legitimerad personal för att ge individen förutsättning för att leva ett meningsfullt och värdigt liv. Boendena är bemannade dygnet runt. Det finns äldre- och demensboenden på nio orter på Gotland.

Inom hemtjänsten stödjer du dem som vill bo kvar hemma. Du arbetar med insatser som individen är beviljad att få hjälp med och insatserna kan därför variera. Målet är alltid att ge förutsättning för individen att leva ett meningsfullt och värdigt liv. Vi har hemtjänstgrupper runt om hela ön och det finns grupper som arbetar endast natt.

Korttidsenheten i Visby erbjuder korttidsplatser som är till för återhämtning efter sjukhusvistelse, växelvård för avlastning i hemmet eller till de som är i väntan till ett anpassat boende. Varje år vårdas drygt 300 personer på enheten vilket ställer höga krav på en flexibel verksamhet.

Vill du vara med och utveckla framtidens äldreomsorg? Vi arbetar löpande med välfärdsteknik för vård- och omsorg. Här kan du se en film om hur vi jobbar med digital äldreomsorg på Gotland:

Möt Engla som jobbar i hemtjänsten

Vanliga frågor

Hur går det till att söka sommarjobb inom äldreomsorgen?
Du skickar in din ansökan via vår hemsida gotland.se. Vi tar inte emot ansökningar via mejl eller telefon. När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse via mejl där du själv kan boka tid för en digital intervju. Efter intervjun tar vi dina referenser och du får lämna utdrag från belastningsregistret innan vi tar beslut om anställning.  

Behöver man vara 18 år för att arbeta inom äldreomsorgen?
Du måste ha fyllt 18 år innan den 19 juni för att få arbeta i sommar. Det finns dock ett undantag för elever som går vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet, då kan du vara under 18 och få arbeta på ett äldre- eller demensboende.

Behöver man ha utbildning för att arbeta inom äldreomsorgen?
Nej, men det är önskvärt och meriterande om man har en utbildning med inriktning på vård och omsorg. För att arbeta natt krävs det erfarenhet av omvårdnadsarbete.

Vilka är arbetstiderna och hur mycket får man arbeta?
Alla blir erbjudna att arbeta heltid, hos oss är det 37 timmar per vecka.
Du arbetar schemalagd arbetstid dagtid, kvällar och helger. Det vanligaste är att du arbetar varannan helg, man du kan även arbeta endast natt. Då är det vaken natt och tiderna varierar beroende på vilken enhet man arbetar på. Ett exempel kan vara 21:15-07:15.

Vad ligger lönen på och när får man den utbetald?
Vi går under Kommunals löneavtal. Lönen är individuell och differentierad och baserad på den anställdes kompetens, erfarenhet och ålder.
Lönen betalas ut den 27:e månaden efter, infaller den 27:e på en helg så betalas lönen ut närmaste vardag innan. Det du arbetar i juni får du alltså lön för den 27 juli.

Får man introduktion innan man börjar arbeta?
Introduktion på arbetsplatsen sker tillsammans med ordinarie personal, det är minst tre dagar men alltid individuellt utifrån vad man har för arbetslivserfarenhet med sig.

Det är obligatoriskt att göra webbutbildningar innan man får sin anställning, det innehåller bland annat Basal Hygien, Covidutbildning samt demensutbildning.

Vi har även utbildningar med baskunskaper inom omvårdnad tillsammans med Vuxenutbildningen för den som inte har arbetat inom äldreomsorgen tidigare.

Måste man lämna utdrag från belastningsregistret för att jobba inom äldreomsorgen?
Ja, det är ett krav att det ska visas upp innan erbjudande om anställning. 

Har du några andra frågor om arbetet inom äldreomsorgen är du välkommen att kontakta omsorgsjobb@gotland.se

Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning finns många olika verksamheter. Vi har gruppbostäder, servicebostäder, barn- och ungdomsverksamheter, mobila team, boendestöd, dagliga verksamheter och ett socialpsykiatriboende. Våra verksamheter finns i Visby, Slite, Hemse och Klintehamn. 

Arbetet hos oss innebär att ge stöd, service och omvårdnad till personer med funktionsnedsättning utifrån beslut om insatser. Vi arbetar med individuella genomförandeplaner och att målet är att våra brukare ska få ett så självständigt liv som möjligt.

Har du frågor om att arbeta inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning? Kontakta kob@gotland.se

Här kan du följa med på ett besök på ett gruppboende och se hur Filip och Ida har det. Filmen är gjord av Kreativ Media som är en daglig verksamhet inom Region Gotland som arbetar med media på olika sätt.   

Är du intresserad av att jobba inom hemsjukvården är du välkommen att kontakta hemsjukvarden@gotland.se

Vi söker sjuksköterskor/distriktsköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter som kan jobba hela eller delar av sommaren. Vi är en trevlig arbetsplats som utgår från gemensamma lokaler i Visby, Slite och Hemse för att sen arbeta hemma hos våra patienter. Alla får möjlighet att introduceras på arbetsplatsen och har ett gott kollegialt stöd.

Nyfiken på oss? Här kan du se några inlägg på Instagram från Hemsjukvården @viarregiongotland (från sommaren 2021.)

Om hemsjukvården

Undersköterska

Sjuksköterska

Kväll- och nattsjuksköterska

Fysioterapeut och arbetsterapeut

Hör Julian berätta om jobbet som fysioterapeut

Läs reportaget om Sanna, specialistsjuksköterska i hemsjukvården