Kontakt

Frågor om valet besvaras på telefon 0498-26 81 27 / 0498-26 99 18 under kontorstid eller via e-post valnamnd@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Val på Gotland

Söndagen den 11 september 2022 var det val i Sverige och på Gotland. Då röstades representanter in till riksdag och kommunfullmäktige för de kommande fyra åren. Nästa gång val anordnas på Gotland är den 9 juni 2024 då representanter till Europaparlamentet ska röstas fram.

Allmänna val till riksdag, region- och kommunfullmäktige hålls alltid den andra söndagen i september vart fjärde år. På Gotland är kommunfullmäktige detsamma som regionfullmäktige. Detta innebär att väljare folkbokförda på Gotland endast ska göra två val: vit valsedel för val till kommunfullmäktige och gul valsedel för val till riksdag. I val till Europaparlamentet görs endast ett val.

Är du intresserad av att arbeta som röstmottagare i någon av våra 40 vallokaler skickar du in en intresseanmälan via Region Gotlands e-tjänstportal.

Du har rösträtt till riksdagsvalet om du:

 • fyllt 18 år senast på valdagen.

 • är svensk medborgare.

 • är eller någon gång har varit folkbokförd i Sverige.


Vid val till kommunfullmäktige har du rösträtt om du:

 • fyllt 18 år senast på valdagen.

 • är folkbokförd i kommunen.

 • är svensk medborgare, medborgare i annat EU-land, Island eller Norge. Är du medborgare i ett annat land måste du ha varit folkbokförd i Sverige tre år före valdagen.

På röstkortet står det vilket valdistrikt du tillhör, vallokalens namn, adress och öppettider. Alla som har rösträtt får ett röstkort med posten.

Frågor om röstkorten (till exempel utskrift av dubblettröstkort) eller andra frågor om valet besvaras under kontorstid på telefon Jenny Melin 0498-26 81 27 / Jonas Barros Eriksson 0498-26 99 18 eller valnamnd@gotland.se

 

Läs mer om hur du förtidsröstar hos Valmyndigheten

18 dagar innan valdagen startar förtidsröstningen. Observera att du måste ta med dig legitimation och röstkort när du ska förtidsrösta. Här listas förtidsröstningsställena som användes vid det senaste valet:

Burgsvik:

Biblioteket Burgsvik, Hoburgsvägen 40, 623 35 Burgsvik.

Fårösund:

ICA Supermarket Bunge/Bungehallen, Fårövägen 10, 624 62 Fårösund.

Hemse:

Coop Konsum Hemse, Järnvägsgatan 9, 623 50 Hemse.

Klintehamn:

Coop Konsum Klintehamn, Verkstadsgatan 9, 623 77 Klintehamn.

Roma:

Gårdsservice Roma, Visbyvägen 35, 622 54 Romakloster.

Slite:

Coop Konsum Slite, Tullhagsplan 5, 624 48 Slite.

Visby:

 • Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, 621 57 Visby.

 • ICA Maxi Stormarknad, Follingboväg 70, 621 53 Visby.

 • ICA Nära Wisborg Stenkumlaväg 36, 621 49 Visby.

 • Rådhuset Visborg Visborgsallén 19, 621 81 Visby.

 • Wisbygymnasiet, Säves väg 10, 621 46 Visby.

 

Läs mer om du hur du röstar i vallokal hos Valmyndigheten

Ett valdistrikt är ett geografiskt område och brukar bestå av mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. På Gotland finns 40 valdistrikt och varje valdistrikt har en vallokal.

För varje valdistrikt tas det fram en röstlängd med de som har rösträtt. Det är endast de röstberättigade i ett särskilt valdistriktet som får rösta i distriktets vallokal. Vilket valdistrikt du tillhör framgår av det röstkort som alla röstberättigade får hemskickat med posten. Nedan listas valdistrikt och vallokaler vid valet 2022.

Valdistrikt

Vallokal                 

Fårö

Fårö bygdegård

Fårösund

Fårösundsskolan

Lärbro

Korsbygården, Lärbro

Slite Othem-Hellvi

Slite Solklintshallen

Slite Othem-Boge

Slite Solklintshallen

Tingstäde

Stenkyrka Folkets hus

Väskinde

Väskinde skolas gymnastiksal

Vallstena

Vallstena bygdegård

Endre

Endre bygdegård

Dalhem

Dalhem skola

Roma

Romaskolan

Vänge

Vänge bygdegård

Kräklingbo

Kräklingbo bygdegård

Västerhejde

Västerhejde bygdegård

Stenkumla

Stenkumla bygdegård

Eskelhem

Eskelhem bygdegård

Sanda

Sanda bygdegård

Klinte

Rondo, Klintehamn

Garde

Garda skolas matsal

Stånga

Malmgard, Stånga

Hemse-Alva

Högbyskolans matsal, Hemse

Hemse-Rone

Högbyskolans matsal, Hemse

Eksta

Eksta bygdegård

Havdhem

Havdhem bygdegård

Burgsvik

Biblioteket Burgsvik

Innerstaden

Kulturrum Visby, Specksrum 5

Norr

Norrbackaskolans matsal

Öster

Solbergaskolans kafé

Söder

Solbergaskolans  matsal

Länna

Wisbygymnasiets matsal

Visborgsst./Halsjärnet

Södervärnsskolans matsal

Östra Vi/Skarphäll

Toppmurklans kvarterslokal

Djuplunda/södervärn

Lyckåkerskolan, Lövängsgatan 5

Furulund

Gråbohusets foajé

Bingeby

Tjelvarskolans gymnastiksal

Pilhagen/Gråbo

Förens samlingslokal

Yttre Furulund

Gråbohusets foajé

Terra Nova

Terra Novaskolans gymnastiksal

A7/Östra Vi

Artillerihallen A7

Galgberget/Snäck

Gutegymnasiets matsal, Broväg 25

 

 
Se gärna information om budröstning och ambulerande röstmottagning i nedanstående flikar, eller läs mer hos Valmyndigheten.

På förtidsröstningsstället Rådhuset (receptionen Visborg) finns en läsmaskin med hörlurar för dig som behöver få tryckt material uppläst. På valdagen är varje vallokal utrustad med ett förstoringsglas. Du kan också be röstmottagarna i ditt valdistrikt om hjälp, eller ta med dig en anhörig som bistår dig vid röstningen om så önskas.

Om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en röstningslokal kan du rösta med bud. Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till röstningslokalen.

Budrösten kan lämnas som förtidsröst på något av våra förtidsröstningsställen eller lämnas på valdagen i din vallokal. För att rösta med bud behöver du ett särskilt material för budröstning, ett bud och ett vittne. Budröstningsmaterial finns att hämta på alla förtidsröstningsställen eller beställs hos Region Gotlands valkansli eller på www.val.se.

 

 

Läs mer om hur du röstar med bud hos Valmyndigheten.

 

Väljare som på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder inte på egen hand eller med färdtjänst kan ta sig till en val- och eller röstningslokal och inte heller kan rösta genom bud, kan beställa röstning genom ambulerande röstmottagare.

Önskemål om ambulerande röstmottagare lämnas till Region Gotlands valkansli telefon Jenny Melin 0498-26 81 27 / Jonas Barros Eriksson 0498-26 99 18 eller via e-post valnamnd@gotland.se

Observera att bokning bör ske med framförhållning.

 

Läs mer om du hur du röstar utomlands hos Valmyndigheten

Till Valmyndighetens valupplysning kan du som väljare ringa om du har frågor eller funderingar kring val, röstning, rösträtt, röstkort, vallokaler med mera.

020–825 825 (måndag–fredag 08.00–17.00).

Ytterligare kontaktvägar till Valmyndigheten hittar du på deras hemsida.

 • Hos Valmyndigheten finns all samlad information om det svenska valsystemet och hur det går till att rösta i Sverige.
 • Länsstyrelsen Gotland delar in valkretsar och valdistrikt, gör rättelser i röstlängd och ansvarar för kontrollräkning av valnattens resultat, med mera.
 • Region Gotlands valnämnd består av sju ledamöter och sju ersättare.