Kontakt

Andrea Persson, studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0498-20 36 72
E-post: andrea.persson@gotland.se
Rum 45 

Anna Andersson, studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0498-20 36 75
E-post: anna.andersson05@gotland.se
Rum 44

Susanne Martinson, studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0498-20 36 44
E-post: susanne.martinsson@gotland.se
Rum 31

Sofi Öhrn, studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0498-20 36 96
E-post: sofi.ohrn@gotland.se
Rum 33


Besöksadress: 
Gesällgatan 7, 621 82 Visby
E-post: syvforvuxna@gotland.se

Hitta hit

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Validering

Detta vänder sig till dig som saknar formell utbildning men som har arbetat inom ett yrke. Nu finns möjligheten att få dina kunskaper och erfarenheter validerade, kompletterade och dokumenterade. 

Erfarenheter och kunskaper skaffar man sig genom hela livet. Många är inte dokumenterade men kan vara värdefulla i samband med utbildning. De kan underlätta och i vissa fall förkorta din utbildningstid samt förbättra dina förutsättningar på arbetsmarknaden. Det kallas att validera sina kunskaper. 

Kunskaper kan komma från alla delar av ditt liv. Inte minst från dina yrkeserfarenheter och från dina eventuella fritidsaktiviteter. 

Vi validerar mot gymnasieskolans kurser och det kan leda till att en kurs kan prövas mot betyg omedelbart eller att delar av en gymnasiekurs valideras och att man får läsa det man saknar. Ofta betyder det en kortare utbildningstid. 

När valideringen genomförs bestäms i varje enskilt fall.  

Vad innebär validering?

Validering inom ett yrke innebär att dina erfarenheter kartläggs för att sedan värderas. Det betyder att dina kunskaper och erfarenheter bedöms mot mål och innehåll i kurser i yrkespaketet mot till exempel barnskötare, kock, undersköterska med flera.

När du har validerats erbjuder vi kompletterande utbildning/prövning av samtliga kurser så att du kan få ett betygsdokument kopplat till den inriktning du har valt. 

De olika stegen i valideringsprocessen

 1. Du funderar på vad du har för erfarenheter och kunskaper som kan knytas till din tänkta utbildning och tar fram eventuella dokument som kan vara bra att ha. Till exempel betyg, arbetsgivarintyg eller annat dokument som styrker vad du arbetat med. 

 2. Därefter skickar du ett mejl till validering@gotland.se där du skriver inom vilket yrke du vill validera samt bifogar de dokument du har.

 3. Du blir sedan kontaktad av en studie- och yrkesvägledare och bestämmer tid för en inledande kartläggning där du får beskriva de kunskaper du själv anser att du har.

 4. Om resultatet visar att det finns grund för en fördjupad kartläggning kommer du att bli antagen till en valideringskurs och kallad till en fördjupad kartläggning som görs tillsammans med en yrkeslärare.

 5. Läraren sammanfattar kartläggningen och efter det får du ett beslut om en praktisk och/eller teoretisk validering kan ske.

 6. Efter den fördjupade kartläggningen görs en studieplan där enskilda kurser prövas mot betyg eller om du hellre vill ha intyg i någon kurs och att du får studera det du saknar. 

Hur lång tid tar det?

Valideringen/kompletterande studier är helt individuellt och kan ta en kortare tid eller upp till ett och ett halvt år beroende på vilken studietakt du väljer och vilka erfarenheter och kunskaper du har med dig. 

Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande samt yrkeserfarenhet inom ditt yrke 
Studieperiod: Varierande 
Sista ansökningsdag: Löpande ansökan och löpande antagning i mån av plats 
Dokument att bifoga: Tjänstgöringsintyg/intyg som dokumenterar arbete inom ditt yrke samt betyg från grundskola/gymnasium. 

Yrken som erbjuder validering 

 • Barnskötare/elevassistent 
 • Finsnickare 
 • Kock 
 • Byggnadsvårdare 
 • Plåt och svetsmekaniker
 • Undersköterska 

Behöver du mer information? 

Kontakta Susanne Tilvi Jacobsson, susanne.tilvi-jakobsson@gotland.se  

Bedömning av utländsk utbildning

Läs mer om bedömning av utländsk yrkesutbildning