Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Valfrihet i hemtjänsten

På Gotland har du som beviljats hemtjänst möjlighet att välja vilket företag som skall utföra tjänsterna i hemmet. Du kan välja en privat utförare av hemtjänst även om du har trygghetslarm och nattillsyn. Alla företag som utför hemtjänstinsatser är godkända av Region Gotland.

Socialnämnden har den 16 april 2020 fattat beslut om att nytt LOV -avtal ska gälla från den 1 mars 2021. Under maj 2020 kommer ansökningsunderlag finnas att tillgå i TendSign för de utförare som är intresserade av att bedriva hemtjänst på Gotland.

Läs gärna mer om det nya avtalet här

 

Du kan välja ett företag men inte en speciell person. Företaget ska vara godkänt inom den socken du bor.

Region Gotland ansvarar alltid för vissa insatser, även om du har en annan utförare av hemtjänst. Det innebär att det är Region Gotland som

  • Utför insatser och ansvarar för trygghetslarm nattetid klockan 22.00-07.00
  • Distribuerar mat
  • Ger hjälp från sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut via hemsjukvården
Om du inte kan eller vill välja utförare för dina hemtjänstinsatser tilldelas du en utförare enligt en fastställd turordningslista. Din biståndshandläggare informerar dig om vem som blir aktuell för just dig.
Om du har frågor eller funderingar om valfrihet i hemtjänsten kan du kontakta en biståndshandläggare som kan vägleda dig i valsituationen. En företrädare, anhörig eller närstående kan hjälpa dig om du tycker att det är svårt att välja.
Om du inte är nöjd med den utförare du har valt så bör du i första hand tala om det för utföraren så att de har möjlighet att förbättra sig. Om du trots det vill byta utförare kan du göra det genom att kontakta en biståndshandläggare. Du behöver inte berätta varför du vill byta. Det kan ta upp till två veckor att genomföra ett byte.
Hemtjänstavgiften, som bygger på en maxtaxa, är densamma oavsett vilken utförare du väljer. Avgiften betalas till Region Gotland.
Privata utförare har möjlighet att erbjuda tilläggstjänster och de är helt frivilliga för dig som kund. Det kan till exempel vara trädgårdsarbete, snöskottning eller fönsterputsning. Om du köper tilläggstjänster betalar du för dessa direkt till utföraren.