Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vaccinationsbevis/Vaccination certificate

Further down is information in English on how to apply for a vaccine certificate with a reserve number (temporary medical number).

Om du är vaccinerad mot covid-19 kan du få ett vaccinationsbevis, du beställer det på E-hälsomyndighetensida.

Om din vaccination inte är med i vaccinationsbeviset kontaktar du  covidvaccin@gotland.se omgående. 

Har du inget personnummer eller samordningsnummer kan Region Gotland hjälpa dig att ansöka om vaccinationsbevis med ditt reservnummer. 

Ansök om vaccinationsbevis

Det är E-hälsomyndigheten som utfärdar vaccinationsbevis.

Här kan du med personnummer läsa mer och ansöka om vaccinationsbevis

Här kan du med reservnummer läsa mer om att ansöka om vaccinationsbevis 

Information på svenska för dig med reservnummer

Så här gör du med reservnummer för att ansöka om vaccinationsbevis via telefon.

 • Ring telefonnummer 0498-26 98 02.
 • När du ringer kommer du till en telefonsvarare, där säger du ditt telefonnummer och reservnummer. 
 • Du blir uppringd samma dag eller nästkommande vardag.
 • Vi fyller i ett formulär med dina uppgifter och skickar det till E-hälsomyndigheten.
 • När ett vaccinationsbevis skapats skickas det med rekommenderad post från E-hälsomyndigheten till den adress du har uppgett. Det kan ta 10-15 dagar innan brevet kommer fram. Rekommenderad post hämtas ut på postutlämningsställe och du behöver uppvisa giltig ID-handling när du hämtar ut ditt vaccinationsbevis. (LMA-kort är inte giltig legitimation i detta fall.)

Så här gör du med reservnummer för att ansöka om vaccinationsbevis via brev:

 • Vi fyller i ett formulär med dina uppgifter och skickar det till E-hälsomyndigheten.
 • När ett vaccinationsbevis skapats skickas det med rekommenderad post från E-hälsomyndigheten till den adress du har uppgett. Det kan ta 10-15 dagar innan brevet kommer fram. Rekommenderad post hämtas ut på postutlämningsställe och du behöver uppvisa giltig ID-handling när du hämtar ut ditt vaccinationsbevis. (LMA-kort är inte giltig legitimation i detta fall.)
 

Information in English

How to apply for a vaccine certificate with a reserve number

You can apply for your vaccine certificate either by calling the telephone number 0498-26 98 02 or by filling out a form which you then send to Region Gotland.

Apply by telephone 

 • Call 0498-26 98 02. The line is open on weekdays 6.30 to 12.00.  
 • Upon calling you will reach an answering machine where you will be asked to state your telephone number and your reserve number (temporary medical number). 
 • We will call you back the same day or the following weekday. 
 • After the call we will fill out a digital form and send it to E-hälsomyndigheten (The Swedish eHealth Agency). 
 • When your vaccine certificate is ready E-hälsomyndigheten will send it by registered mail to the address you have stated. Expect 10-15 days for delivery. You will have to pick it up at a service point. Note that you have to show a passport or another valid form of identification when you collect your vaccine certificate. The LMA-card is not a valid identification in this case.

Apply by mail 

eHälsa/MIT Vaccinationsbevis
Region Gotland
Visby Lasarett
621 84 Visby
 • We will transfer the information to a digital form and send it to E-hälsomyndigheten (The Swedish eHealth Agency). 
 • When your vaccine certificate is ready E-hälsomyndigheten will send it by registered mail to the address you have stated. Expect 10-15 days for delivery. You will have to pick it up at a service point. Note that you have to show a passport or another valid form of identification when you collect your vaccine certificate. The LMA-card is not a valid identification in this case.