Kontakt

Maria Amér
Hygienläkare
Telefon: 0498-26 82 49
E-post: maria.amer@gotland.se

Imke Edsbagge
Hygiensjuksköterska
Telefon: 0498-26 80 47 
E-post: imke.edsbagge@gotland.se

Susanna Gustafsson
Vårdhygienadministratör 
Telefon: 0498-26 86 75
E-post: susanne.gustafsson@gotland.se 

Funktionsbrevlåda
E-post: smittskydd@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter