Kontakt

Familjefrid

Telefon: 0498-26 33 13
E-post: familjefrid@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Våld i nära relationer

Är du rädd för någon i din närhet? Gör någon dig illa? Är du orolig över att skada någon nära dig?
Det finns hjälp att få! Här finns information om vart du kan vända dig. 
 


Lämna sidan Rensa historik

 

Är det akut?

  • Ring 112 - SOS Alarm

 

معلومات باللغة العربية/Information på arabiska

اطلاعات در مورد دری/Information på dari

Information in English/Information på engelska

Информация на русском языке/Information på ryska

ብዛዕባ ቲግሪንያ ዚገልጽ ሓበሬታ/Information på tigrinja

 

Stöd och hjälp på Gotland

Dagtid, vardagar

Ring Familjefrid för stöd och hjälp.
Telefonnummer: 0498-26 33 13
E-post: familjefrid@gotland.se
Mer information om Familjefrid

Kvällar, nätter och helger
Ring socialjouren vid brådskade behov av stöd och hjälp.
Telefonnummer: 0498-26 91 45.
Du kan också be att bli kopplad till socialjouren via 112 - SOS Alarm. 

Polisen
Telefonnummer: 114 14

Kvinnojour
Kvinnojouren Amanda 
Telefonnummer: 0730-49 29 01

 


Lämna sidan Rensa historik

 

För närvarande finns det inga kommande föreläsningar eller evenemang. 
 

 

 

Stöd och hjälp, Region Gotland och polisen

Stöd och hjälp, socialtjänsten Region Gotland

Stöd och hjälp, akuten och sjukvården Region Gotland

Stöd, hjälp och förebyggande arbete, Gotlandshem och skolan inom Region Gotland

Informationsfilm om stöd och hjälp som finns på Gotland

Arbetet om våld i nära relationer beskrivs av regiondirektören, polisen, socialtjänsten, sjukvården, åklagare, Gotlandshem samt skolan. Filmen beskriver stöd både för den våldsutsatte och våldsutövaren. Filmerna har producerats med stöd av Länsstyrelsen i Gotlands län. 

 

Kvinnofridslinjen

Nationell stödtelefon som är öppen dygnet runt. 

Telefon: 020-50 50 50. (Samtalet syns inte på telefonräkningen.)
Hemsida: https://kvinnofridslinjen.se/sv/

 

Terrafem jourtelefon 

Nationell stödorganisation för kvinnor med utländsk härkomst. Terrafem har öppet dygnet runt. 

Telefon: 020-52 10 10. (Samtalet syns inte på telefonräkningen.)
Hemsida: http://www.terrafem.org/

 

Stödlinje för våldsutsatta män 

Stödlinjen för män är öppen alla dagar kl. 7–21.

Telefon: 020-80 80 80 
Hemsida: stödlinjenförmän.se

 

Stödlinje för transpersoner

Stödlinjen för transpersoner är öppen alla dagar kl. 7–19.

Telefon: 020-55 00 00 
Hemsida: stödlinjenförtranspersoner.se

 

Tantjour

Telefon: 072-045 45 61
Hemsida: kvinnohuset.se/tantjouren

 

Välj att sluta

Telefonlinje för dig som riskerar att skada den du älskar. 

Telefon: 020-555 666
Hemsida: https://valjattsluta.se/
 

 Rensa historik

Definition av våld

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra det den vill”.
Per Isdal, 2001


Olika typer av våld

Fysiskt våld 

Fysiskt våld är varje form av fysisk handling som skadar eller kontrollerar en annan människa. Detta inkluderar till exempel slag, sparkar, knuffar, örfilar, fasthållande, angrepp med olika föremål, att luggas, nypas, bitas, strypningsförsök, att använda vapen eller kniv. 

Psykiskt våld

Psykiskt våld är all användning av ord, röst, agerande eller brist på agerande som kontrollerar, skadar eller kränker partner och barn. Detta inkluderar direkta eller indirekta hot, sårande kritik, ignorerande, nedsättande och förödmjukande beteende, isolering, falska anklagelser, förhör, svartsjuka, hot att ta sitt eget liv. Att som barn bevittna våld är även det en form av psykiskt våld.

Sexuellt våld

Sexuellt våld är handlingar riktade mot en persons sexualitet och kan till exempel vara oönskad beröring, påtvingad sexuell aktivitet, påtvingade sexuella handlingar som känns onaturliga eller som skapar smärta, tvång att bevittna sex eller att se på pornografi.

Materiellt våld

Materiellt våld innebär våld som går ut över döda ting. Till exempel att kasta saker, kasta saker på någon, förstöra, sparka eller slå sönder saker. Inte sällan är dessa saker utvalda för att de har en speciell betydelse för den som är utsatt för våldet.

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld kan uttryckas genom ekonomiska hot, begränsningar eller undanhållande av gemensamma ekonomiska tillgångar, kontroll över hur partnern använder pengar, eller att tvinga någon att utföra ekonomiska olagligheter. Det ekonomiska våldet kan även ta sig uttryck så tillvida att den utsattas personuppgifter används för att teckna avtal och göra diverse inköp. Den utsatta kan även tvingas att avstå från att jobba eller studera. Det skapar ett begränsat handlingsutrymme och beroende.

Latent våld

Det latenta våldet är ständigt närvarande i kraft av sin möjlighet. Den som utsätts för våld i en nära relation lever i ständig beredskap och risken för nytt våld skapar ett strategiskt och anpassat beteende hos den utsatte för att undvika våld. Latenta våldet är det våld som sitter i längst efter att våldet har upphört och det våld som är svårast för utövaren att ha förståelse för.

Försummelse och vanvård

Försummelse eller omsorgssvikt är ett aktivt försvårande av vardagen för personer som är beroende av omsorg på grund av funktionsnedsättning eller ålder. Försummelse innebär att man försvårar i stället för att underlätta vardagen, exempelvis genom medveten felaktig medicinering, bristande hygien, otillräcklig föda, förvägras hjälp att komma ur sängen, samt att lämna någon utan hjälp och tillsyn under längre perioder.

Våld relaterat till funktionsnedsättning

Våld som riktas mot en persons funktionsnedsättning, till exempel att tvingas att vara utan batterier till hörapparaten, att bli fråntagen sin rullstol eller käpp. 

”Närstående” är könsneutralt och syftar på varje person som den våldsutsatta bedöms ha en nära och förtroendefull relation till. Det kan handla om såväl makar, sambor, pojk- eller flickvänner, som föräldrar, syskon, barn eller andra släktingar. Det kan även gälla andra personer som den våldsutsatta har eller har haft en nära och förtroendefull relation till. Bedömningen av vem som kan betraktas som närstående ska göras utifrån familj- och levnadsförhållanden i det enskilda fallet.

 

Här kommer du att kunna hitta bland annat affischer som kan skrivas ut och sättas upp.