Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välfärdstekniksprojekt 2019 - Projekt 3S

Regeringen avsatte 350 miljoner kronor i stöd till välfärdsteknik till den kommunala äldre- och funktionshinderomsorgen i vårbudgeten 2018. Av de 350 miljonerna fick Region Gotland 2,4 miljoner.

Region Gotland valde att starta ett projekt för detta som fick namnet "3S". 3S som i Stimulera Sporra och Sprida.

Syftet var att använda välfärdsteknik för att öka trygghet och självständighet inom verksamheter för personer med demenssjukdom.


Projektmålet var att innan juni 2019 höja medarbetares kunskap om välfärdsteknik genom att de använde och utvärderade olika produkter. Utvärderingen blev ett underlag för fortsatt utveckling och användande av välfärdsteknik inom Region Gotland.

Målgruppen för projektet var dels brukare, medarbetare och anhöriga inom verksamheter för personer med demenssjukdom. Både boenden och dagverksamhet.  Avseende tillsynskameror var målgruppen både inom demensboende och särskilt boende. Detta gällde både verksamhet inom egen regi men även privata utförare.

I februari 2019 drog en testperiod igång då särskilda boenden för personer med demenssjukdom fick pröva välfärdsteknik som kan höja livskvaliteten.

 

Satsningen gjordes:

  • med statliga stimulansmedel
  • inte för att minska på personal utan som ett komplement för en bättre vardag för brukarna
  • i samarbete med de brukare som är intresserade och deras anhöriga
  • med fokus på personalen som ska utvärdera efter testperioden
  • även på särskilda boenden i privat regi
     

23 olika produkter valdes ut för test och utvärdering ute i verksamheterna.
Se nedanstående bilder för urval av produkterna.  

 

 

Nattfrid - Tillsyn på natten med hjälp av en kamera

Syfte stör inte brukaren, minskar oro, förbättrar sömn och trygghet samt självständighet. 

Minskar risken för fallolyckor. Endast vid larm eller överenskomna tidpunkter.

Exempel video - digital nattillsyn - Hemtjänsten på Gotland

 

Trygghetslarm med GPS funktion. 

Trygghetslarm för den rörlige och pigga brukaren. Som halsband eller i skosulan.

Går brukaren utanför ett förbestämt område går larmet.
Möjliggör att gå till affären eller i parken själv.

Exempelvideo - Pico minifinder for Elerly peolple


Terapikatt och hund. 

Minskar oro och ökar trygghet och glädje.

Exempelvideo - Katt - Justocat

Exempelvideo - Hundvalp - Joyforall
 

Äthjälpmedel

För de som vill ha hjälpmedel för att själva kunna äta.  Matningsrobot - se historien bakom bestic

Exempelvideo - Bestic

Upplevelsecykel

Upplevelsecykeln Bikearound kombinerar aktivitet genom att hjälpa till att minnas

Exempelvideo - Bikearound

Slutrapport - Projekt 3S

Projektet 3S är nu avslutat och utvärderat

Projektet 3S är nu avslutat och utvärderat. Slutrapporten är nu klar och finns ovan att ladda ner.

Projektet startade i september 2018 och målet var att före juni 2019 höja medarbetares kunskap om välfärdsteknik genom att använda och utvärdera olika produkter. Ett mål som uppnåddes!  

Totalt sett köptes det in i första hand 23 olika produkter, totalt 593 artiklar.
Dessa fördelades primärt på 15 boenden och verksamheter för demenssjuka men även de särskilda boendena fick ta del av vissa av produkterna och testa dem. Totalt blev det 23 olika boenden och verksamheter som har varit med och testat och utvärderat.

Produkterna har testats och utvärderats från början av februari tills idag. En utvärderingsenkät har fått fyllas i av någon person inom verksamheten som testat välfärdstekniken.
Välfärdstekniken har enligt enkäten bidragit till stor nytta och upplevelse för både brukare, personal och till viss del anhöriga. Utfallet av testerna visade att det blev stor ökning avseende aktivitet, delaktighet, trygghet och till viss del även självständighet.
Rätt använd välfärdsteknik möjliggör bättre omsorg och liv för brukare och underlättar och avlastar även för personal.

Stort tack till alla som varit inblandade i projektet och hjälpt till att skapa engagemang och testat och utvärderat produkterna. Ni är fantastiska och gör verklig skillnad!


/Fredrik Westergaard - Projektledare 3S och Utvecklingsledare
Visby 2019-07-01