Sök

Vandringsleder Gotland

Stenkusten vid havet.

Projektet ska samordna den fortsatta utbyggnaden av vandringsleder på Gotland genom att skapa både längre och kortare leder spridda över hela ön. Arbetet ska stärka Gotlands attraktionskraft och bidra till att göra ön till en lockande plats att bo, leva, besöka och verka på – året runt.

Mål med projektet

Målet med projektet är att bygga ut existerande leder som redan är etablerade, stödja ledernas arbete med kvalitetssäkring och servicefunktioner enligt det nationella ramverket och skapa ett sammanhang där kompletterande verksamheter inkluderas.

Projektet kommer att ta ett samlat grepp över utbyggnaden av leder på Gotland. Det långsiktiga målet är att skapa ett övergripande ledsystem som både täcker vandring runt hela Gotland och inkluderar förbindelselänkar tvärs över ön på strategiska platser. Denna investering omfattar det första steget i detta arbete. Allt stöd kommer att förmedlas till ledägare och ledförvaltare runt om på Gotland.

Projektet bygger på ett underifrånperspektiv och ska skapa förutsättningar att dra nytta av kunskaper och erfarenheter från andra aktörer som genomfört liknande projekt.

Med 80 mil kust på Gotland är det långsiktiga målet att möjliggöra vandring relativt havsnära längs hela kusten. För närvarande finns kustnära leder längs 12 mil. Under detta projekt tillkommer ytterligare cirka 6 mil kustnära leder. Dessutom påbörjas arbetet med att dra nödvändiga tvärleder.

Målgrupp

Projektets målgrupp inkluderar ledaktörer som vill förvalta och utveckla vandringsleder, samt boende och besökare som vill vandra på Gotland.

Fakta

Projektnamn: Vandringsleder Gotland
Löptid: 2024-01-31 – 2024-10-31
Finansiär: Tillväxtverket, 4 026 425 kronor

Tillväxtverkets logotyp
EU-logga jordbruksfonden

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 juli 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt