Kontakt

E-post: offentligplats@gotland.se

Teknikförvaltningen
Enheten för mark- och stadsmiljö
Besöksadress: Visborgsallén 19,
621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Uteservering

Välskötta och inbjudande uteserveringar är en stor tillgång för Visby och Gotland. För att få trevliga och tillgängliga uteserveringar som passar in i miljön finns regler och riktlinjer som måste följas.

Uteserveringarna ska vara lättillgängliga, inbjudande och en del av gaturummet.

Ansökan

För att få ha en uteservering på allmän plats måste du ansöka om tillstånd hos polisen. Ansökan görs genom en e-tjänst hos Polisen.

Riktlinjer

Uteserveringarna kan finnas året runt. Sommarsäsongen är mellan 1 april till 31 oktober och vintersäsongen är mellan 1 november till 31 mars. Uteserveringar får inte hindra framkomlighet för fordon, gångtrafikanter eller funktionshindrade.

Riktlinjer för uteserveringar på Gotland finns för vägledning och vilket ansvar du som har en uteservering ska följa. 

Avgiftsfritt för uteserveringar

Region Gotland har beslutat att markupplåtelse för uteserveringar ska vara avgiftsfria under 2020 som ett stöd för företagens likviditet och uthållighet i samband med coronaviruset.

Vi kommer att gå igenom alla ansökningar för markplats som kommit in till Region Gotland. Har du fått en faktura och som inte är betald kommer denna att makuleras. Har du betalt fakturan kommer vi att kontakta dig för kompletterande uppgifter och därefter kommer återbetalning att göras. Du behöver i dagsläget inte kontakta oss kring fakturor gällande markplats för uteservering.

Regler för att förhindra smitta

För att förhindra smittspridning har Folkhälsomyndigheten infört nya regler för restauranger och kaféer. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om hur du ska göra för att följa de nya reglerna: