Sök

Uteservering

Välskötta och inbjudande uteserveringar är en stor tillgång. Särskilt i Visby innerstad ställs krav på att uteserveringar i det offentliga rummet passar in i miljön vad gäller utformning, tillgänglighet och framkomlighet.

Om du är café- eller restauranginnehavare och vill ansöka om att öppna en uteservering ska du se till att Region Gotlands riktlinjer uppfylls. Uteserveringen ska följa krav för god framkomlighet för trafikanter samt räddningstjänst och behöver utformas så att den passar in i miljön vad gäller utformning och tillgänglighet.

Ansökan

Vi rekommenderar att du börjar med att läsa igenom dokumentet Riktlinjer och bestämmelser för uteservering på Gotland, där all information om uteserveringar finns samlad. Du måste ansöka om tillstånd hos polisen varje år, i god tid före upplåtelsetidens början. Tänk på att Region Gotland kommer att begära att ta del av:

  • En karta där det tydligt framgår var uteservering ska placeras tillsammans med mått på hur stor ytan ska vara
  • Bilder på möblemang, övrig inredning och eventuella markiser/parasoll

Du kan ansöka om att få ha en uteservering under en säsong eller helår (vinter- och sommarsäsong). Sommarsäsongen sträcker sig från 1 april till 31 oktober och vintersäsongen är från 1 november till 31 mars. Uteserveringen får inte hindra framkomlighet för fordon, gångtrafikanter eller funktionshindrade.

För att tillstånd ska kunna medges är ett krav att restaurangen är öppen och att uteserveringen används aktivt.

Möjligheten att ha en servering under vintern bedöms från fall till fall, bland annat med hänsyn till vinterväghållningen.

Bygglov för uteservering

Tänk på att vissa åtgärder för uteservering kan kräva bygglov. Exempelvis i samband med montering av vindskydd, markiser eller bardisk. Det är ditt ansvar att se till att alla tillstånd som kan krävas finns tillhanda. Mer information hittar du i våra riktlinjer.

Kontakta Region Gotland

Offentlig plats
Teknikförvaltningen, parkenheten

Visborgsallén 19

621 81 Visby

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 februari 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00