Kontakt

E-post: offentligplats@gotland.se

Teknikförvaltningen
Enheten för mark- och stadsmiljö
Besöksadress: Visborgsallén 19,
621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Uteservering

Välskötta och inbjudande uteserveringar är en stor tillgång. Särskilt i Visby innerstad ställs krav på att uteserveringar i det offentliga rummet passar in i miljön vad gäller utformning, tillgänglighet och framkomlighet. Sedan 2018 finns riktlinjer och regler framtagna i samverkan med representanter för de restauranger som vill använda det offentliga rummet för sin verksamhet.

Tillståndsbeviset om att tillåta användning av offentlig platsmark ges av polisen som då även väger in risk för ordnings- och trafikstörningar.

Ansökan

En ansökan om att nyttja det offentliga rummet för uteservering görs hos Polisen. Ansökan görs enklast genom polisens e-tjänst, länk finns nedan. En ansökan kan göras för ett år i taget. I ansökan ska du ange den eller de tidsperioder under året som avses samt vilka ytor du söker för under respektive period. Polisen tar en ansökningsavgift och Region Gotlands teknikförvaltning tar avgift för markhyra, enligt den taxa som är antagen av Regionfullmäktige.

Ansökan om tillstånd - Polisen 

Till ansökan ska följande dokument bifogas

  • Ritning med mått. 
  • Bilder på möblemang, övrig inredning och eventuella markiser/parasoll

Riktlinjer

Du kan söka för en uteservering under en säsong eller året runt. Sommarsäsongen är mellan 1 april till 31 oktober och vintersäsongen är mellan 1 november till 31 mars. Uteserveringar får inte hindra framkomlighet för fordon, gångtrafikanter eller funktionshindrade. För att tillstånd ska kunna medges är ett krav att restaurangen är öppen och att uteserveringen används aktivt. Möjligheten att ha en servering under vintern bedöms från fall till fall, bland annat med hänsyn till vinterväghållningen. De med näringen gemensamt framtagna Riktlinjer för uteserveringar på Gotland finns som en vägledning och information kring ditt ansvar för uteserveringen.