Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utegym

I Visbys parker och grönområden finns det flera utegym för dig som gillar motion och idrott eller kanske bara vill prova. Gymmen är öppna för alla och där kan du träna när det passar dig bäst. Utegymmen har utrustning för en allsidig och funktionell träning där du effektivt kan bygga upp din styrka, kondition och rörlighet. Du tränar utifrån dina egna förutsättningar.

Det är viktigt att utegymmen används till träning och inte används som lekutrustning