Kontakt

Carina Söderström
primärvårdschef
Telefon: 0498-20 44 88
E-post: carina.soderstrom@gotland.se 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utbildningsvårdcentral

En ny utbildningsvårdcentral håller just nu på att byggas upp på vårdcentralen Visby Norr i Visby.

Är du intresserad av att arbeta på en vårdcentral där samarbete, kunskapsutbyte och arbetsglädje är i fokus? Kontakta gärna Carina Söderström, primärvårdschef. Hennes kontaktuppgifter hittar du till höger. Välkommen med din ansökan!