Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Aktuella upphandlingar

Här kan du se aktuella upphandlingar. 

Det är kostnadsfritt att lämna anbud men du måste registrera dig i verktyget. All information som du behöver för att lämna anbud finns i systemet.

Aktuella upphandlingar i Region Gotland