Kontakt

Upphandlarna, regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: upphandlarna@gotland.se

 

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Biogasbil.

Upphandling och avtal

Region Gotland gör årligen många olika upphandlingar. Gemensamt för alla är att de styrs av den offentliga upphandlingslagstiftningen och Region Gotlands policy och riktlinjer.

Region Gotland köper varor, tjänster och byggentreprenader för drygt 2,5-3 miljarder per år.

Hitta direkt