Kontakt

Upphandlarna, regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: upphandlarna@gotland.se

Nanna Sörling
Upphandlingschef  
Telefon: 0498-26 93 69
E-post: nanna.sorling@gotland.se

Frida Andersson
Upphandlare 
Telefon: 0498-26 90 03
E-post: frida.andersson03@gotland.se

Jonas Bornmarker
Upphandlare
Telefon: 0498-26 97 59
E-post: jonas.bornmarker@gotland.se

Mikael Carlsson Kerstell
Upphandlare  
Telefon: 0498-26 97 70
E-post: mikael.carlsson-kerstell@gotland.se

Birgitta Lidman
Upphandlare 
Telefon: 0498-26 95 79
E-post: birgitta.lidman@gotland.se

Gun Maldesson
Upphandlare  
Telefon: 0498-26 90 09
E-post: gun.maldesson@gotland.se

Patrick Söderström
Avtalscontroller
Telefon: 0498-26 95 09
E-post: patrick.soderstrom@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Biogasbil.

Upphandling och avtal

Region Gotland gör årligen många olika upphandlingar. Gemensamt för alla är att de styrs av lagen om offentlig upphandling och Region Gotlands policy och riktlinjer.

Region Gotland köper varor, tjänster och byggentreprenader för drygt 2 miljarder per år. Vi har i dagsläget knappt 200 avtal med drygt 300 leverantörer.

På de här sidorna har vi samlat information om upphandling och inköp. Hur går en upphandling till och vad innebär det att vara leverantör? Det är ett par frågor som du får svar på.   

Hitta direkt