Kontakt

Österväg 10
621 45 Visby
Telefon: 0498-26 89 35, 070- 447 77 20

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Familjestödsenhetens fältverksamhet

Vi finns ute bland ungdomarna, ofta på olika evenemang som riktar sig just till ungdomar och vissa kvällar arbetar vi på stan. På så sätt försöker vi påverka ungdomsmiljöerna.

 

"Det som är viktigt för dig är viktigt för oss!"

 

Vår målgrupp

Barn/ungdomar upp till 21 år och deras föräldrar.

Vårt arbetssätt 


Fältverksamhetens arbete kan delas in i följande delar:

  • Vi medverkar till att barn/ungdomar har goda levnadsförhållanden.
  • Vi förebygger kriminalitet och missbruk hos barn/ungdomar.
  • Vi ger råd och stöd till föräldrar kring frågor som handlar om barn/ungdomars villkor och levnadsförhållanden.
  • Vi arbetar uppsökande i ungdomsmiljöer vissa kvällar och nätter.
  • Vi informerar skolor och föräldrar om vår verksamhet. 
  • Vi svarar på frågor man kan ha när man barn/ungdom/förälder. 
  • Vi har tystnadsplikt och för inga journaler

Tips: lyssna på vår podcast
Utsatta ungdomar - om missbruk, stölder och självskador

I programmet möter du 25-åriga Julia som berättar om sin uppväxt i Visby. I podcasten medverkar också medarbetare från familjefokus ungdomsgrupp.