Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Unga utanför studier och arbete

På Gotland är det cirka 25-30 ungdomar per årskull som inte arbetar eller studerar och därför riskerar att hamna i ett utanförskap och att inte kunna försörja sig själva.

Vill du veta mer om situationen för unga utanför studier och arbete? Läs mer här

Kommunala aktivitetsansvaret

Ibland kan man behöva hjälp med att komma in på studiebanan och i arbetslivet. Du som är mellan 16 och 20 år och har avbrutit gymnasiestudierna, saknar fullständiga betyg och sysselsättning, kan kontakta Ungdomskraft för att få hjälp med att komma vidare. Ungdomskraft ansvarar för det kommunala aktivitetsansvaret.

Till Ungdomskrafts sida