Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Unga utanför studier och arbete

Ungefär 100 000 unga i Sverige behöver hjälp med att komma in på studiebanan och in i arbetslivet. Särskilt de som saknar förmåga och motivation. På Gotland är det cirka 25-30 ungdomar per årskull som inte arbetar eller studerar och därför riskerar att hamna i ett utanförskap och att inte kunna försörja sig själva. 

Ungefär 30 000 unga personer i Sverige avbryter varje år sin gymnasieutbildning och ungefär 2 000 unga påbörjar inte en gymnasieutbildning.

Kommunala aktivitetsansvaret

Ungdomar mellan 16 och 20 år och har avbrutit gymnasiestudierna, saknar fullständiga betyg och sysselsättning, kan kontakta avdelningen för arbetsliv och etablering för att få hjälp med att komma vidare. 

Till sida om det kommunala aktivitetsansvaret