Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Unga utanför studier och arbete

Kommunala aktivitetsansvaret

Ibland kan man behöva hjälp med att komma in på studiebanan och i arbetslivet. Du som är mellan 16 och 20 år och har avbrutit gymnasiestudierna, saknar fullständiga betyg och sysselsättning, kan kontakta Ungdomskraft för att få hjälp med att komma vidare. Ungdomskraft ansvarar för det kommunala aktivitetsansvaret.

Till Ungdomskrafts sida

På Gotland är det cirka 25-30 ungdomar per årskull som inte arbetar eller studerar och därför riskerar att hamna i ett utanförskap och att inte kunna försörja sig själva.Vill du veta mer om situationen för unga utanför studier och arbete? Läs mer här

Unga vuxna-spåret 

På grund av att Coronapandemin försvårar ungas etablering i arbetslivet har Region Gotland under hösten 2020 en extrasatsning igång med stärkande insatser för dig som är mellan 16-25 år och behöver stöd för att ta nästa steg mot arbete eller studier.

Läs mer i faktabladet