Kontakt

Enheten för arbetliv
Besöksadress: Mästergatan 5E
621 82 Visby
 

Klara Hammarstedt, arbetslivscoach          
E-post: klara.hammarstedt@gotland.se           
Telefon:070 – 447 97 25

Hanna Widegren, arbetslivscoach  
E-post: hanna.widegren@gotland.se
Telefon: 070 – 447 94 69

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Unga Jobb

Region Gotland ser Unga Jobb som ett sätt att introducera välfärdsyrken och Region Gotland som arbetsgivare där unga ges ökade förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden.

Ungas etablering på arbetsmarknaden riskerar att fördröjas då tillgången på sommarjobb och praktikplatser har minskat och flera inträdesjobb har försvunnit. Med ingen eller kort arbetslivserfarenhet och ofta osäkra anställningar blir unga särskilt utsatta på arbetsmarknaden.

För att förbättra ungas inträde på arbetsmarknaden har regeringen gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att fördela upp till 200 miljoner kronor till kommunerna för att stärka deras möjligheter att skapa jobb för ungdomar.

Målgruppen är unga vuxna

Målgruppen för Unga Jobb är unga vuxna som under år 2020 har avslutat sin gymnasieutbildning eller under år 2021 kommer att avsluta sin gymnasieutbildning samt unga som har kontakt med Ungdomskraft eller Vuxkomp. Personer som annars kan ha svårt att finna jobb på egen hand ska prioriteras.

Så här går det till

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen anställer och betalar ut lön. Den anställde är försäkrad via Region Gotland. Arbetet pågår upp till 12 veckor med möjlig start under september och avslutas senast 17 december 2021. Arbetstiden varierar från 20 timmar upp till högst 30 timmar per vecka. Arbetstiden förläggs fyra dagar ute på arbetsplatsen och en dag på Avdelningen för arbetsliv och etablering.

Faktablad om Unga Jobb