Kontakt

Säkerhetschef
Johan Kallum
Tfn: 0498-26 99 86
E-post: johan.kallum@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Trygg som politiker – en demokratisk rättighet

För att öka din trygghet som politiker har vi en webbaserad utbildning, högst upp bland länkarna nedan. Som bakgrundsläsning rekommenderas även Brottsförebyggande rådets rapport "Politikernas trygghetsundersökning" och till Säkerhetspolisens handbok ”Personlig säkerhet”.

På Gotland ska du kunna känna dig trygg, både som boende och som politiker. Upplever du hot på något sätt – anmäl direkt! Då får vi en chans att förebygga riskerna, både för dig, din familj och dina kollegor. Ju tidigare du anmäler desto större chans att polisen kan klara ut anmälan eller sätta det i samband med andra anmälningar.

Anmälan sker via besök på polisstationen, via webben eller via telefon 114 14 och vid röstvalet ange "Anmälan". Spara eventuell bevisning, vid hot via sociala media kan du t ex göra en skärmdump.

Kontakta alltid polisen om du har blivit hotad eller känner dig hotad. Poängtera att hoten uppstått på grund av din roll som förtroendevald inom Region Gotland samt begär gärna Åtkomstskydd enligt ÅFS 2007:3 3§ . Läs gärna mer om polisens arbete mot demokratibrott.

Gör också en anmälan i RiTiSk, Region Gotlands system för skade- och incidentrapportering så att Regionen kan ha en uppfattning om omfattningen samt ge dig stöd.

Vill du diskutera säkerhetsfrågor, kontakta Region Gotlands säkerhetschef, partiets säkerhetsansvarig eller polisen.