Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Trygghetspunkter på Gotland

Vem är trygghetspunkten till för?

Trygghetspunkten är till för patienter med behov av enklare åtgärder:

  • återkommande provtagningar
  • såromläggningar
  • blodtryckskontroll
  • vissa injektioner

Här finns trygghetspunkterna

  • Burgsvik (äldreboendet Attendo Sudergården) 
  • Fårösund (äldreboendet Stuxgården)
  • Katthammarsvik (Katthammarsviks äldreboende, Norlandia) 
  • Klintehamn (Donnersgatan 50)
  • Roma (Syréngården, Visbyvägen 14, ingång på framsidan)

Tidsbokning gäller alltid

Bokning av besök till en trygghetspunkt görs av din ordinarie vårdcentral (privat eller regionens i egenregi). Tidbokning gäller alltid inför besök.

Trygghetspunkterna är öppna några förmiddagar i veckan.