Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Trygghetspunkter på Gotland

Vem är trygghetspunkten till för?

Trygghetspunkten är till för patienter med behov av enklare åtgärder:

  • återkommande provtagningar
  • såromläggningar
  • blodtryckskontroll
  • vissa injektioner

Här finns trygghetspunkterna

  • Burgsvik (äldreboendet Attendo Sudergården) 
  • Fårösund (äldreboendet Stuxgården)
  • Katthammarsvik (Katthammarsviks äldreboende, Norlandia) 
  • Roma (Syréngården, Visbyvägen 14, ingång på framsidan)

Tidsbokning gäller alltid

Bokning av besök till en trygghetspunkt görs av din ordinarie vårdcentral (privat eller regionens). Tidbokning gäller alltid inför besök.

Trygghetspunkterna är öppna några förmiddagar i veckan.