Kontakt

Mottagningsteam
Telefontid måndag-fredag 9-12
Telefon: 0498-20 49 69
E-post: mottagningsteamet.sof@gotland.se

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Trygghetskamera

Tillsyn med trygghetskamera innebär att personer som känner otrygghet nattetid kan få tillsyn och samtidigt slippa få nattsömnen störd, genom att en tillsynskamera installeras i hemmet.

Trygghetskamera är en insats som beviljas av biståndshandläggare.

Titta gärna på filmen nedan om hur en trygghetskamera fungerar och upplevs av brukare.

 

Trygghetskamera är en insats som riktar sig till personer i ordinärt boende som har ett trygghetsbehov men inte behöver fysisk hjälp på natten. Tillsynen utförs på distans via en tillsynskamera. Insatsen grundar sig alltid i ett biståndsbeslut utifrån individens behov.

Du ansöker enklast om trygghetskamera via en e-tjänst eller blankett som du hittar här:

 

Du kan också kontakta:

Mottagningsteamet
Telefontid måndag-fredag 9-12
Telefon: 0498-20 49 69
E-post: mottagningsteamet.sof@gotland.se

 

Insatsen utförs nattetid mellan klockan 22.00 och 07.00, vid ett eller flera tillfällen. Brukaren och hemtjänsten på natten kommer överens om vid vilka tidpunkter.

Nattillsyn med trygghetskamera möter behovet av trygghet och integritet på ett bra sätt. Att veta att någon tittar till men att slippa bli väckt av t.ex. en dörr som stängs kan förbättra nattsömnen och därmed öka livskvaliteten.

Nej, det handlar inte om att spara in på personal. Tvärtom handlar det om att antalet äldre ökar och att det finns ett stort framtida omsorgsbehov. Därför måste vi ta hjälp av trygga tekniska lösningar så att medarbetarna kan användas där de bäst behövs.
Nej, tillsyn med trygghetskamera är inte övervakning. Det är en insats för den som känner otrygghet på natten. Tillsynen görs bara vid överenskomna tidpunkter och tar några sekunder. Däremellan är kameran avstängd. Ingenting spelas in eller sparas.
Tillsyn med trygghetskamera på natten är en titta-till-insats liknande den traditionella tillsynen. Skillnaden är att brukaren inte behöver få hem personer i sitt hem, vilket kan kännas både störande och otryggt, särskilt nattetid. För många är det en fråga om integritet att inte få besök i sitt hem.
Precis som för andra insatser gäller att biståndsbeslutet ska grunda sig i individens behov och samtycke. Tillsyn med trygghetskamera ska också utföras på ett sätt som skyddar individen genom att exempelvis endast behöriga medarbetare kan ansluta till tillsynskameran.
Vid behovsbedömningen ser biståndshandläggaren till individens bästa utifrån dennes situation. Det finns rutiner för hur personer med kognitiv svikt och anhöriga informeras om och är delaktiga i beslut om insatser.
Medarbetaren kopplar upp sig till en webbkamera som är placerad så att brukarens sovplats och dess omgivning syns. Kameran ger en bra bild oavsett om det är ljust eller mörkt i rummet och är anpassad för att varken ljud eller ljus ska störa nattsömnen. Tillsynen tar några sekunder att genomföra. Om medarbetaren inte kan se brukaren görs en eller två nya tillsynsförsök. Om brukaren fortfarande inte syns eller något hänt brukaren åker medarbetaren ut till brukaren.
Om en person ibland sover i sängen och ibland i till exempel soffan kan biståndshandläggaren bevilja att två kameror installeras. Vid tillsynen kontrolleras båda kamerorna.
Tillsynen på natten utförs vid så många tillfällen som brukaren och biståndshandläggaren kommit överens om. Hemtjänst natt, som utför tillsynen, kommer överens med brukaren om vid vilka tidpunkter tillsynen ska utföras. Varje tillsyn tar oftast bara några sekunder.
Nej, det är bara de medarbetare som jobbar i hemtjänsten på natten som kan titta i trygghetskameran. Alla har en personlig inloggning och internetkommunikationen är skyddad så att ingen obehörig ska kunna koppla upp sig.
Om behovet är tillfälligt kan extra tillsynstillfällen sättas in under några nätter förutsatt att brukaren ger sitt samtycke. Om behovet är långvarigt görs en ny biståndsbedömning.
Hur tillsynen ska genomföras om kameran är trasig kommer hemtjänst natt och brukaren överens om, vanligen gör hemtjänsten istället ett besök. Om det beror på ett tekniskt fel åtgärdas det på distans eller av tekniker på plats under dagtid. För att undvika problem är det viktigt att tillsynstekniken alltid är kopplad till sitt eluttag, att kamerans läge inte ändras och att inget skymmer sikten mellan kameran och sovplatsen.
Nej, det är viktigt att utrustningen alltid är kopplad till eluttaget för att tillsynen ska kunna utföras.
Nej, ingenting spelas in eller sparas.