Kontakt

Trafik och infrastruktur
Besöksadress: Visborgsallén 19
Telefon: 0498-26 90 00
E-post tekniska nämnden: registrator-tn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på industriverksamhet i Klintehamns hamn.

Trafik och infrastruktur

Välkommen till Region Gotlands sidor om trafik och infrastruktur.

Här hittar du information om gator, trafik, parkering, kollektivtrafik, vatten och avlopp, hamnar och infrastrukturplanering. 

Hitta direkt