Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Cyklist ute på sommarvägar

Trafikantveckan på Gotland 16-22 september

Europeiska Trafikantveckan äger rum varje år den 16-22 september runt om i Europa. Gotland är med som arrangör vid sidan av över 2000 regioner i 40 länder.

Syftet med Trafikantveckan är att förbättra folkhälsan genom att uppmuntra till hållbara resor och transporter och ge gotlänningarna chansen att påverka sin egen vardag som trafikanter. Årets tema är Fossilfria resor för alla med uppmaningen: Var smart – res smart!

Det finns många olika aktiviteter att prova på under Trafikantveckan – från Sudret till Fårö. Fotoorientering, provkörning av fossilfria bilar, cykelquiz, workshop om samåkning, promenadmöten, kluriga tävlingar, transportkonferens och mycket mer.

Till programmet: