Kontakt

Camilla Jåfs
Utbildningsledare yrkesutbildningar Vuxenutbildningen
Telefon: 0498–20 36 36
E-post: camilla.jafs@gotland.se

Maria Eriksson
Utbildningsledare Gotland Grönt Centrum
Telefon: 0720–777 650
E-post: maria.eriksson@grontcentrum.se

Du kan även kontakta någon av våra studie- och yrkesvägledare

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Trädgårdsutbildning

Trädgård är ett område som ökar i popularitet och som ett led i branschens rekryteringsbehov startas en branschanpassad utbildning med inriktning mot trädgård.  Vuxenutbildningen Gotland erbjuder i samarbete med Gotland Grönt Centrum en grundutbildning med heltidsstudier inom trädgård med inriktning parkskötsel och offentliga trädgårdar.

Det kommer att ges lärarledd undervisning två-tre dagar i veckan och däremellan förekommer hemuppgifter. Det ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) under din utbildning och du får formella betyg i alla kurser som ett bevis på din värdefulla utbildning.

Dessa kurser ingår i utbildningen:

  • Trädgårdsanläggning
  • Växtkunskap - fastighetsskötsel
  • Skötsel av utemiljöer

Utbildningen riktar sig till dig som är verksam inom området trädgård och utemiljöer eller har intresse av att arbeta inom denna bransch och behöver lära dig mer.

Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande
Studietid: Ca 4 månader
Studietakt: Utbildningen är på heltid och berättigar till CSN
Plats: Gotland Grönt Centrum, Roma Lövsta 10, 622 54 Romakloster  
Sista ansökningsdag: Ingen ny start är för tillfället planerad.