Sök

Torghandel och försäljningsplatser

Region Gotland upplåter allmänna platser för torghandel, bland annat i Visby, Klintehamn och Hemse. Du måste ha tillstånd för att bedriva torghandel och det ansöker du om hos oss på Region Gotland.

Region Gotland upplåter följande platser för torghandel:

  • Stora torget, Visby (del av)
  • Södertorg, Visby (del av)
  • Klintehamn, del av Strands 1:152
  • Hemse

Regler och villkor

Du kan hyra en torghandelsplats för perioden 1 juni till 31 augusti, samt övrig tid 1 september till 31 maj. I torghandelsstadgan framgår information om vilka regler som finns och i taxa för upplåtelse av offentlig plats hittar du information om vad det kostar.

Ansökan

I din ansökan behöver följande uppgifter finnas med:

  • Redogörelse för vad som ska säljas
  • Bild på torgståndet. Måttet får inte överstiga 3 m i längd och 2,3 m i bredd enligt bestämmelser i torghandelsstadgan

Om du vill avboka din plats meddelar du detta till offentligplats@gotland.se. Ansökt period kommer debiteras om avbokning inte meddelats.

Övriga försäljningsplatser

Utöver torghandelsplatser upplåter Region Gotland följande platser för försäljning:

  • Östercentrum, Visby
  • Hamnplan*, Visby

*Försäljningsplatserna på Hamnplan hyrs inte ut inför och under pågående Almedalsvecka då området i sin helhet tas i anspråk. Under 2024 upplåts inte marken under 2024-06-17—2024-07-03.

Ansökan

Om du vill hyra en försäljningsplats ansöker du om detta hos Polisen.

I din ansökan behöver följande uppgifter finnas med:

  • Redogörelse för vad som ska säljas
  • Bild och mått på försäljningsståndet

Kontakta Region Gotland

Offentlig plats
Teknikförvaltningen, parkenheten

Visborgsallén 19

621 81 Visby

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 februari 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00