Kontakt

Tolkcentralen

Telefon: 0498-26 83 38
Mobil: 070-910 52 73
E-post: tolkcentralen@gotland.se

Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

Kontakta oss när det passar dig:
Länk: 1177.se https://www.1177.se/Gotland/hitta-vard/kontaktkort/Tolkcentralen-Visby/

Besöksadress: (endast bokade besök)
Korpen
Brömsebroväg 8
621 84 Visby
 Hitta hit.

Renée Adlertz
Enhetschef 
Telefon: 0498-26 84 72
E-post: renee.adlertz@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Tolkcentralen!

Tolkcentralen tillhandahåller skriv-, teckenspråks- och dövblindtolkning inom vardagstolkning för personer som är döva, dövblinda, hörselskadade och vuxendöva.

Tolken finns med för att möjliggöra kommunikation i kontakten med den hörande världen. Exempel på områden där vardagstolkning kan förekomma är inom hälso- och sjukvården, vissa arbetsrelaterade uppdrag, fritidsaktiviteter som t ex förtroendeuppdrag och träning, dop, bröllop och begravningar samt viss samhällsservice.

Alla som jobbar på Tolkcentralen har tystnadsplikt.

Vi kan hjälpa dig med

  • Skrivtolkning till den som talar själv och vill ha tolkningen som skriven svenska.

  • Teckenspråkstolkning till den som vill ha tolkningen på teckenspråk och antingen själv tecknar eller talar tillbaka.

  • Dövblindtolkning som anpassas individuellt för den med kombinerad syn- och hörselnedsättning.

  • Alternativ telefoni som texttelefon eller bildtelefon för att kunna ringa samtal.

Vilka arbetar här

Samordnare, skriv-, teckenspråks- och dövblindtolkar.

Akut tolk kväll och helg

Är du i akut behov av tolk kväll eller helg, kontakta 1177 Gotland.
 

Hitta direkt