Kontakt

Tolkcentralen

Telefon: 0498-26 83 38
Mobil: 070-910 52 73
E-post: tolkcentralen@gotland.se

Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

Kontakta oss när det passar dig:
Länk: 1177.se https://www.1177.se/Gotland/hitta-vard/kontaktkort/Tolkcentralen-Visby/

Besöksadress: (endast bokade besök)
Korpen
Brömsebroväg 8
621 84 Visby
 Hitta hit.

Renée Adlertz
Enhetschef 
Telefon: 0498-26 84 72
E-post: renee.adlertz@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Tolkcentralen!

Teckenspråkiga döva, barndomsdöva och hörselskadade som har teckenspråk som modersmål och svenska som andra språk, är helt beroende av teckenspråkstolkning vid kommunikation med hörande personer som inte kan teckenspråk.

Hörselskadade och vuxendöva som har svenska som modersmål kan vara i behov av skrivtolkning vid kommunikation med hörande personer. Tolkanvändaren talar själv och skrivtolken skriver det som den hörande säger. 

Våra insatser syftar till att alla döva, dövblinda, hörselskadade och vuxendöva skall få tolk till alla förekommande situationer i vardagslivet.

Till exempel sjukvårdsbesök, arbetsplatsträffar, myndighetskontakter, familjeangelägenheter, fritidsaktiviteter och föreningsliv.

Vi kan hjälpa dig med

  • Vardagstolkning till teckenspråkiga döva, dövblinda, hörselskadade och vuxendöva.
  • Hörande möjlighet till tolkning vid kommunikation med ovanstående grupper.
  • Insatser till personer med kombinerad syn- hörselnedsättning eller dövblindhet. 

Vilka arbetar här

Skrivtolk/vuxendövtolk, samordnare och teckenspråkstolk/dövblindtolk.

Akut tolk kväll och helg

Är du i akut behov av tolk kväll/helg kontakta 1177.
Fysisk tolk  vid behov kväll/helg Gotland (utanför Tolkcentralens kontorstid).

Hitta direkt