Sök

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för regionens åtaganden inom det tekniska området.

Genom teknikförvaltningen ges invånarna service inom områdena fastigheter/lokaler, gator/vägar, parker, kollektivtrafik, vatten och avlopp samt renhållning och hamnar.

Sammanträdesdagar

Tekniska nämnden 2024:

 • 18 januari
 • 7 februari
 • 26 mars
 • 17 april
 • 29 maj
 • 17 juni
 • 18 september
 • 23 oktober
 • 27 november
 • 18 december

Tekniska nämndens arbetsutskott 2024:

 • 10 januari
 • 30 januari
 • 14 mars
 • 4 april
 • 15 maj
 • 5 juni
 • 4 september
 • 9 oktober
 • 13 november
 • 4 december

Ledamöter

M Mariette Nicander, Visby, ordförande
S Greger Eneqvist, Stånga, 1e vice ordförande
S Marina Berg, Romakloster
S Tony Johansson, Slite
S Alexandra Dahlberg, Visby
M Mårten Silvén, Hemse
M Bobo Writler, Visby
C Ulf Gahne, Romakloster, 2a vice ordförande
C Stefan Nypelius, Visby
C Eva Gahnström, Visby
V Per Edman, Visby
MP Tomas Rådqvist, Havdhem
SD Peter Oliveskog, Visby

Ersättare

S Christer Wetterlund, Visby
S Magdalena Feldt, Hemse
S Ronny Öström, Visby
S Maud Steen, Visby
S Jan Källström, Slite
M Lars-Erik Benneck, Visby
M Cecilia Wiggsäter, Burgsvik
C Niklas Olsson, Klintehamn
C Eva Gustafsson, Tingstäde
C Johanna Grönström, Visby
V Lilo Lindgren, Visby
MP Sofie Knutas, Visby
SD Ulf Gandborg, Visby

Möteshandlingar från 2022 och tidigare

Senare under 2024 kommer du kunna hämta äldre möteshandligar genom Region Gotlands e-arkiv. Tills vidare kan du begära ut kallelser och protokoll från 2022 och tidigare genom att skicka e-post till regiongotland@gotland.se.

Kontakta Region Gotland

Linda Berggren
Nämndsekreterare
Tekniska nämnden

Visborgsallén 19

621 81 Visby

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 maj 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00