Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hantering av tjärasfalt och krossad asfalt

Uppbruten asfalt och tjärasfalt kan innehålla miljö-och hälsoskadliga ämnen, och därför ska de hanteras på ett säkert sätt. Här kan du läsa mer om vad som gäller om du ska hantera, återvinna eller återanvända krossad eller tjärasfalt.

Vill du återanvända krossad asfalt?

Om du vill återanvända krossad asfalt ska du anmäla det till oss senast sex veckor innan arbetet börjar. Använd vår e-tjänst för att anmäla att du vill återvinna avfall för anläggningsändamål: 

Vad är tjärasfalt?

I vägar och andra asfalterade ytor kan det förekomma äldre asfaltlager med stenkolstjära, så kallad tjärasfalt.  Det kan också kallas för tjärindränkt bärlager eller tjärindränkt makadam. Stenkolstjära innehåller höga halter av miljö- och hälsoskadliga ämnen. 

All hantering och eventuell återanvändning av tjärasfalt ska därför ske i samråd med Region Gotland. Kontakta oss om du ska hantera tjärasfalt. 

Här finns mer information om tjärasfalt och krossad asfalt.