Kontakt

Mats Jansson
Delprojektledare Besöka och mötas
Telefon: 070-829 15 97
E-post: mats.jansson@gotland.se

Stefan Persson
Delprojektledare Näringsliv
Telefon: 0498-20 41 58
E-post: stefan.persson@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Årets tillväxtkommun

Gotland har utvecklats positivt under de senaste åren och har goda utsikter framöver. Det finns förutsättningar att ytterligare utveckla attraktivitet och konkurrenskraft och det görs i bred samverkan med näringsliv och regionala utvecklingsaktörer.

I bred samverkan med såväl interna som externa intressenter ska vi definiera vilka mål och aktiviteter som vi på Gotland behöver koncentrera oss på. Det vi gör ska styra mot Vision 2025 och som ett delmål på vägen vill vi kunna aspirera på titeln ”Årets tillväxtkommun 2020”.

Det pågår stor mobilisering kring det gemensamma tillväxtarbete och det statliga näringslivspaketet om 100 miljoner som tilldelades Gotland i slutet av augusti 2015 är en förstärkning av det gotländska tillväxtarbetet.

Läs bakgrunden till arbetet med Årets tillväxtkommun

Läs nyheten "Näringslivspaket efter Natura 2000-besked"