Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tillfälliga boenden

Under 2022 utför enhet miljö- och hälsoskydd tillsyn av tillfälliga boenden på uppdrag från Miljö- och byggnämnden. Det innebär att du som verksamhetsutövare behöver svara på frågor om din egenkontroll. 

Tillsynen riktar sig till dig som yrkesmässigt upplåter tillfälligt boende. Använd vår e-tjänst för att lämna in dina svar:

​​Som stöd finns vägledningen och checklistan nedan, som kan vara bra att läsa igenom innan frågorna besvaras i e-tjänsten. Spara gärna vägledningen och checklistan som stöd till din framtida egenkontroll.