Kontakt

Malin Ericsson
Support grafisk profil
E-post: grafisksupport@gotland.se

Ulrika Holm
Kommunikationsdirektör, övergripande frågor om grafisk profil
E-post: ulrika.holm@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tidigare flagga, vapen och logotyp

Väduren har tjänat som samlande symbol för Gotland och dess invånare i mer än 700 år, förmodligen längre tid än så.

Första gången den påträffas är under 1200-talets senare del, då öns fria bönder använde den i sitt sigill.

1971 bildades Gotlands kommun och öns landsbygskommuner gick samman. Sigillet togs åter fram och blev på nytt en symbol för enighet. Efter en heraldisk bearbetning av vädur och banér antogs 1980 utseendet på den flagga som kommunen använde (en silverfärgad vädur på röd botten med vita kanter) fram till 2011.

1987 antogs Gotlands kommuns vapen med motsvarande utseende och registrerades hos av Kungliga Patent och Registreringsverket, med följande beskrivning:

Gotlands kommuns vapen

"I rött fält en stående vädur av silver med beväring av guld, förande ett på en korsstav av guld fästat rött banér med bård och fem flikar av guld."Gotlands kommun logotyp

 

1989 antogs Gotlands kommuns logotyp som bestod av texten "Gotlands kommun" och en bildmässig tolkning av en vädur. Logotypen hade sitt ursprung i vapnet och vapenbeskrivningen hos PRV, samt det ursprungliga sigillet.

2011 bytte Gotlands kommun namn till Region Gotland. I och med i namnbytet fattade kommunfullmäktige under hösten 2010 beslut om en ny logotyp för Region Gotland.

Även denna logotyp hämtade sin inspiration från de ursprungliga sigillen från 1200-talet. Väduren, eller lammbaggen, återfinns därför även i Region Gotlands logotyp och flagga.