Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Provtagning för covid-19 på Gotland

Find information in English about how to get a covid-19 self-test

Det är högt tryck på egenprovtagningen för covid-19. Alla som tagit prov via egenprovtagning måste vara beredda att vänta 7 dagar. Läs mer på 1177 Vårdguiden om provsvar.

Testa dig bara för covid-19 om du har symtom eller har blivit uppmanad vid kontakt med vården

  • Det förekommer att det bokas PCR-prov av personer som inte har symptom. Gör inte det. 
  • Lämna provtagningstiderna till de som behöver få veta om deras symptom är covid-19. 
  • Just nu behöver laboratorierna först och främst ta hand om prover från patienter och boende på äldreboenden. Därför släpps bara provtagningstider två dagar i taget för dig och andra invånare som är hemma och sjuka.
Vi arbetar för fullt med att utöka antalet bokningsbara tider. Tack för visad förståelse.

 

Detta gäller för (alla länkar till 1177 Vårdguiden):

Start 9 november 2020: Vård- och omsorgspersonal testas för pågående covid-19-infektion vid Visby lasarett

Från och med den 9 november bokar vård- och omsorgspersonal tid för pågående covid-19-infektion via en webbtidbok på 1177.se. Medarbetare kontaktar sin närmsta chef för instruktioner. Provet tas i ett vitt tält utanför Visby lasarett.