Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Provtagning för covid-19 på Gotland

Aktuellt

Antikroppstest för invånare i Region Gotland startar den 1 februari.
Länk till mer information.

Find information in English about how to get a covid-19 self-test

Testa dig bara för covid-19 om du har symtom eller har blivit uppmanad vid kontakt med vården

  • Det förekommer att det bokas PCR-prov av personer som inte har symptom. Gör inte det. 
  • Lämna provtagningstiderna till de som behöver få veta om deras symptom är covid-19. 
  • Provtagningstider släpps två dagar i taget för dig och andra invånare som är hemma och sjuka.

Detta gäller för (alla länkar till 1177 Vårdguiden):

Så bokar du som är personal inom vård och omsorg eller samhällsviktig verksamhet tid för provtagning via 1177.se 

Gäller endast för dig som har symtom på covid-19!
Personal som tillhör ovanstående kan boka tid för provtagning via webbtidbok via 1177.se. Länk till mer detaljerad information.