Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Provtagning för covid-19 på Gotland

Om du har symtom på covid-19 kan du behöva testa dig, även om du är vaccinerad. Det gäller vuxna och barn från förskoleklass.

​Folkhälsomyndigheten prioriterar nu att följande personer ska testa sig:

  • patienter, brukare och personal inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg
  • personer som behöver vara på plats på arbetet
  • elever i grundskolan, gymnasieskolan
Övriga personer uppmanas att inte testa sig, utan ska stanna hemma i minst fem dygn vid symtom på covid-19.
 

Mer information om vem som ska testa sig för covid-19 på 1177 Vårdguiden

Provtagning

Lådor med provtagningskit finns att hämta i Visby, Slite och Hemse. Undvik att gå in i någon av Region Gotlands lokaler när du provtar dig för covid-19.

Hemse och Slite

Provtagningslådor i Slite och Hemse finns i anslutning till respektive vårdcentral.

Läs mer på 1177 Vårdguiden om hur du hämtar testkit i lådorna samt vilka tider lådorna finns på plats

Visby

Provtagningslådorna finns i anslutning till den stora parkeringen bakom Rådhuset, Visborgsallén 19. Det innebär att det inte finns några provtagningslådor vid huvudentrén på Korpen eller vid lasarettets huvudentré.

Här hittar du provtagningskit i Visby. Tänk på att följa trafikflödet nedan för att minska risken för trafikproblem på platsen.

 

Barn och unga

Personal inom vård och omsorg eller samhällsviktig verksamhet

Invånare och besökare

Inresande till Sverige

Information in english

 

Hitta direkt