Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Provtagning för covid-19 på Gotland

Alla som befinner sig på Gotland och har pågående covid-19-relaterade symtom kan logga in på 1177.se och boka en tid för egenprovtagning för covid-19. Personer i samhällsviktiga yrkesroller kan sedan den 16 juni på samma sätt boka tid för provtagning. Det går inte att ringa 1177 för att boka tid för egenprovtagning.

Här finns mer information om provtagningen och hur du bokar tid för att testa dig.