Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Provtagning för covid-19 på Gotland

Du bör beställa tid för provtagning om du:

Information om provtagning

Boka provtagning

Barn och unga

Personal inom vård och omsorg eller samhällsviktig verksamhet

Invånare och besökare

Inresande till Sverige

Information in english

 

Hitta direkt